TJA...,ZO WAS HET 12 De tekening op iie pagina hiernaast is gemaakt door Arie Commandeur te Noordeinde, toen hij 16 jaar was (1940).De sloot langs de dorpsstraat liep toen nog door, voor langs de lijnbaan. Er bevond zich nog een kleine loswal voor het ge bouwtje waarin zich de lijndraaier;. bevond. Dit linker ge bouwtje stond op gemetselde ''poeren'' oi "stiepen". "ik ben als jongen wel onder de vloer door gekropen", aldus Commandeur."Maar halverwege had Louw bruin kippengaas gespannen, omdat anders zijn kippen er hun eieren gingen leggen, zodat hijzelf er dan ook onder moest om ze te garen" Het rechter gebouwtje was het taanhuis. Daar werd het touw getaand in een grote ketel. Die was anderhalve meter in doorsnee en kwam tot borsthoogte. De schoorsteen achter op het dal; herinnert nog aan de taanderij. Deuren, en ramen van beide gebouwtjes waren niet meer in de originele staat, toen Commandeur de tekening maakte. Hij heeft ze getekend op aanwijzingen van Louw "ruin, de vorige eigenaar en laatste touwslager van Noordeinde, die zich nog het vroegere aanzien van beide gebouwtjes herinnerde, als mede het feit dat zich naast het taanhuis ook een loswal be vond Uit de gevel van het andere gebouwtje werd eer uaul gesto ken met een hijsblok, als er hennep moest worden gelost en opgeslagen op de zolder. ;iet hi :swiel bevindt zich daar nog, in de nok. De huidige dam voor beide gebouwtjes is c Lrca 2D :aar gele den aangebracht, door ce heer Commandeur zeil. Voordien was er een hoog bruggetje over de sloot, naar de Lijnbaan. Het was zo hoog, dat een praam hooi er onderdoor kon. De wegsloot was breder dan nu en had ter plaatse van de lijnbaan en de woning van Commandeur de allure van een flinke vijver"Herfstdags kwamen de beroepsvissers er schakelen, met hun schakelnettenom karper te vangen. Achter het taanhuis was vroeger ook nog een aanbouwtje. wat oorspron kelijk als een soort kantoortje van de touwslager] lieert ge diend. Louw kruin noemde het nog altijd zo."Jaag de schapen maar cffe in 't kantoortje", zei hij dan". Aldus de heer Commandeur

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 14