zoolang uw water goed is om de uijen zwart te kooken. En telkens ook een Nieuwen pan en dekzel anders helpt 't niet. En is uw uijen goed zwart, dan de Pan, dekzel en uijen in de grond gestopt. En kijk er nooyt meer na en de Koorts zal uw verlaaten. Ook zegt men dat Een klijn Kikkertje doorzwelge goed is voor de Koors. voor een mens die stuiipe heeft Men neemt een üuijf en plukt Eenige veeren voor zijn Vontenel vandaan, dan neemt men de duijf en zet die voor het vontenel van t kind of Pesentzoo dat t van duijf en kind op elkan der Krispondeerd en na twee minuiten zal de duijf beginne te trille en de Sluijpe van de Pesent over neemen. En dit kan men doen tot 2 keere toe, dan helpt het voor geen mens meer. Raad voor iemand die Luizen heeft En om dezelve Gemakkelijk weg te krijgen Neemt voor 2 stuijver Rood Prinse Pertaai, 2 stLewendig kwik, 1/6 pond Reuzel, st. Terpentijn en dit gekookt tot een zalfje. Doet het dan in de schagt van een Pen (ganze- veer) Draag de schagt op uw bloote Lichaam en de Luize zullen uw in een korten tijd verlaaten. Geachte lezer, zo kan 'ie wel weer! Hiermee wordt de serie over onze Mr.Schilder besloten. Ik hoop van harte dat u in deze aflevering iets van uw gading hebt kunnen vinden wat betreft alternatieve genees wijzen J.Pielage. PASTOOR HELPT OOK MEE "In tijd van nood loopt dominee met de bul". Deze uitdruk king bezigde ik in de vorige Chronyke, naar aanleiding van het feit dat een van mijn voorvaderen de stiel van bulloper had uitgeoefend. Het artikeltje deed Freek Woesten- burg in Graft naar de telefoon grijpen om mij een aanvulling op die zegswijze te leveren. Die luidt: "...en telt pastoor de schapen". "Ik heb het mijn moeder zo menige keer horen zeggen", aldus Freek. En Freek wordt bij deze nog eens bedankt voor de com pletering van wat dus maar een halve uitdrukking was. -(JB.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 13