Uit het boekje van de Mr. Schilder(5) HUISMIDDELTJES lü Huismiddeltjes zijn zo oud als de weg naar Rome. Hier worden bedoeld de eenvoudige hulpmiddelen ter genezing van allerlei aandoeningen en kwalen, waarvan zonder geneeskundige voor schriften gebruik wordt gemaakt. In de vorige eeuw was dit soort goed bedoelde "raadjes' nog volop in omloop. Tegenwoordig vereenzelvigt men ze door gaans met bakerpraat of fabeltjes. Onze schilder dweepte er kennelijk mee. In zijn boekje heeft hij er een hele serie opge schreven. De interessantste wil ik u niet onthouden. Voor de kinkhoest 1 Lepel Zoete Olie 1 dito Honig 1 Lepel Terpentijn en 1 Lepel Brandewijn. Dit goed gemengd helpt probaat. Voor den Derdendaagse Koorts 1 stuyver Ginsiaanswortels en st. Alowe, op genever ge trokken en 3 maal daags een kopje vol geneest en verdrijft de koorts. Voor Dieverse soorte van Kwaaie Gebruik^ Vies Coyak, 3 onc Zout. In een vies 10 minute Ge schut. 2 a 3 maal daags een Halve lepel Coyak en een halve Lepel warm water is goed en geneest. Tot zover zien de remedies er nog vrij onschuldig uit. De verwer heeft echter ook recepten in zijn boekje die ons met afgrijzen vervullen en waarvan we ons ai vragen hoe in s hemelsnaam de mensen daarin vertrouwen konden hebben. Af en toe doen ze denken aan bijgeloof. V kunt doorlezen op ei gen risico. Voor de Koorts Smorgens de Hande Gewassen in koud regenwater tot boven de pols, En dit water opgedronken geneest. Voor 't Neus bloede men gebruikt hiervoor een Molspoot, die draagt men in de zak Men moet de regterpoot van een mol zelf afsnijde. Voor de Koors Neemt een Nieuwe staartpan en dekzel daarop. Neemt dan een Ui jen en doet die daar geschild in en water daarop. En laat dat zaamen kooken, tot zoolang de uijen zoo Zwart is als gid. Word de uijen niet zwart dan verdoet men het tot

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 12