draaft met 8 Paarde.En is gewönnen door Cornelis Veen. Op tijd en plaats als boven is er verrend 2 zilveren Paarde- Hooftstellen met 10 Paarde. En zijn gewonnen door Egbert Rus" "13 Januarij 1820 is er op de Gouw in de rijp een zilveren zweep vernart met 10 Narre. Gewonnen door een boer uit de wormer in 't laaste Rid met Izaak Pit, onder 't gezigt van wel 1000 aanschouwers. Het ijs was 8 duim dik, dus 5 duim dunder dan toen het gedaan is in 1777 om een Goude Zweep". Het woord Nar is de oorspronkelijke naam voor arreslede, zo genoemd naar de narrenbelletjes aan het paardetuig. In later tijd meende men dat het woord nar was ontstaan uit "'n ar" en dat dit dus moest worden gecorrigeerd. Over strenge winters gesproken: "Op den 5de Januarij 1821dito Plaats als Boven om een zweep gereden.'t IJs 12 duijm. Een strenge Koud voor 9 Etmaalen". De verwer was denkelijk lid van de plaatselijke schutterij,ge tuige het volgende verslag, waarin we anno 1991 nog diverse namen herkennen: "Op den 14 Maart geloot om na 't Zand te gaan voor een week en getrokken No.11. Op mars gegaan den 15 maart 1814 en op 't Zand gekoomen den 16 maart, in Quatier bij Jacob Con- stand in de Zijp an de Bosweg op de Plaats genaamd het Wiel. De Eerste wagt op 16 maart Jan Kostelijk, 2 Klaas Pauw/3 Wil lem van Luit/4 Aldert van Petten/ 5 Jacob balster Smit/ 6 Gerbrand Moolenaar/ 7 Jacob Zwerver/ 8 Jan Vlugt/ 9 Dirk Ridder/ 10 Jan Pel/ 11 Pieter Vlottes/ 12 Gregorieus van Lange/ 13 I.Robbert Zerzant/ 14 IJsbrand de Wit als Corpo- raal; Het wagtswoort was Contersijn. Het woord van de Pa- troel je, Dingsdags was Tromp/ woensd. Ulrich/dond. Verscheur /vrijd.Wassenaar/Zaturd. XerkXekx/ Zond.IJfreij/ Maand.Zalkof- fer. Dingsdag afgelost door die van Schaagen." De plek waar de patrouille werd ingekwartierd was een boer derij "'t Wiel" in de Zijperpolder. In de Historischr Atlas Noord-Holland staat aan de Bosweg aangegeven een boereplaats "de Mosselwiel", dicht bij de Anna PaulownapolderHet woord wiel duidt op een dijkdoorbraak, waar door het kolkende water een meertje is ontstaan. Vergelijk bijv. Schagerwiel en Keins- merwiel bij Schagen, het Remmerswiel bij De Rijp en de Wielen op de plaats waar in 1945 door de Duitse bezetters de dijk van de Wieringermeer is doorgestoken. Tot besluit een mededeling uit het jaar 1853: "Als een Zeldzaamheid moet worden beschouwd dat op den 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 9