BENAUWDE TIJDEN (4) u In zijn boek "Volk aan het Marsdiep" vermeldt J.T.Bremer on der meer het bestaan van de grafsteen van Cornelis Klein op het kerkhof te Huisduinen. Bedoelde Cornelis Klein was com mandeur walvisvaart in o.a. 1720 op Straat Davis voor de Hollandsche Reederij voor Groenland en Straat Davis. Ook P.Dekker vermeldt in "De laatste bloeiperiode van de Nederlandse Arctische walvis- en robbevangst 1761-1775" diverse walviscommandeurs uit Huisduinen. Dit boek bevat foto's van enkele Huisduiner commandeurszerken, waaronder die van zekere Abraham Walig. Een naam die ons bekend in de oren kan klinken, want de naam Walig kwam ook voor onder de Rijper commandeurs. Nadat we het Huisduiner kerkhof hebben bekeken (in feite net zo bezienswaardig als de Grafter zerkenvloer) wandelen we naar restaurant"De Branding" voor een kopje koffie of iets anders naar eigen keuze. De consumptie is voor eigen rekening; de entree van fort Kijkduin wordt uit de kas bekostigd. Notities uit de oorlogsjaren 1940-'45 door T.Oldenburg-Hoek. Het is nu 29 maart 1945. Kalfsvlees kost nu 20 gulden het pond (klandestien)gesmolten vet 100 en boter 60 het pond. Melk bij de boeren 50 cent tot 1,50 per fles.Koeien worden verkocht voor twaalfduizend gulden en schapen voor veertienhonderd gulden per stuk; allemaal in de zwarte handel. Het is te wensen dat er spoedig een einde komt aan deze oorlog, want het is meer dan erg, zulke prijzen. Voor een vierponds kaasje vraagt men 75. Wie kan dat betalen? Alleen rijken of degenen die zelf in de zwarte handel zitten. 24 april. Een fles olie kost nu 125; een ei 4. We krij gen op de bon nog maar 400 gram brood in de week. Klandestie- ne aardappelen kosten 4,50 per kg; tarwe in Amsterdam ƒ20 het pond; boter 90 en een kg suiker 110. Het wordt al er- ger. 27 april. Mijn zoon Jan en ik hebben bij Van Splunter in de Beemster in de rij gestaan. Er werd tarwe uitgedeeld: vijf pond voor een gulden. Maar er waren wel 1200 a 1500 mensen.We hebben van half twee tot vijf uur in de rij gestaan en we kre gen niets. Er was aan zeshonderd mensen uitgedeeld. Toen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 6