F O T K I J K D U I ONZE VOORJAARSEXCURSIE: 1 EN HUISDUINEN Wat biedt Huisduinen? Een bezoek aan het fort is om verschillende redenen zeer de moeite waard. Het heeft onder grondse gangen, vertrekken en trappen die nog in originele staat verkeren.Bovendien biedt Kijkduin, dat schitterend is gelegen in beschermd duinge- ;r Museum onder de ie wordt rer onbe- zondagen toonstel- De Rijp" htestraat dorpsge- ien (maar krijgbaar en nader -In 1991, geopend weer zijn ;t wederom n de Oud- lurende de i houden, .erover bij mm, tel INI maart tot bovenver- ;kDaarna De voorjaarexcursie wordt gehouden op zaterdag 27 april.Het doel is Fort Kijkduin te Huisduinen bij Den Helder. De opzet is, zoals in voorgaande jaren, dat we per eigen vervoer gaan en degenen die niet over eigen vervoer beschikken, in de gelegenheid stellen gebruik te maken van de beschikbare vrije plaatsen in de auto's. Vertrektijd: 12.30 uur van net jan Boonplein in De Rijp en van de parkeerplaats bij de hervormde kerk te SchermerhornAndere instapmogelijkhe den: Mieuwijdt te Graft, viaduct West-Graftdijk, raadhuis OrootschermerHet opgaveiormuliertje treft u hierbh aan als losse bijlage van deze "Chronyke". De route naar fort Krkc'uin te Huisduinen is heel gemakkelijk: komende uit c'.e richt ine? Alk maar volgt u de route naar de Texelse boot totdat u bij de dijk komt.Daar slaat u linksaf en rijdt dan net zo lang door tot u aankomt bij de parkeer plaats bij het fort. De aankomsttijd is uiterlijk 14.00 uur. Dan begint de rond leiding, die speciaal voor de leden van onze vereniging wordt gehouden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 3