INHOUD: Een Nieuwe Chronyke verschijnt tenminste viermaal per jaarLeden van de Oudheidkundige Vereniging "Graft- De Rijp" ontvangen het gratis. Losse nummers zijn a 2,50 plus eventuele verzendkosten verkrijgbaar aan het secretariaat van de vereniging. Kopij voor het blad zenden naar het secretariaat of naar Vic Wijnekus, Haringbuis 104, 1483 CW De Rijp. De uitgave van "Een Nieuwe Chronyke" wordt mede moge lijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting "Jan Boon". Wok A «-* V. 4- A .1 T_ JT-..— AA - V>oo+-r»o+- in' f- - P P-; ,->1 O O OUJ.J.UUUXÜU41 Löi xQUv' J O Won" tr\ r* -r* ♦- A "N IJ -J 1U -C O 1 1 /OO VI? Tv^. tel. 1826; A l' oor OA N OO J.„1 O C O Museumnieuws binnenkant omslag Voor jaarsexcursie: fort Kijkduin pag.1 Benauwde tijden (4) 4 Uit het boekje van de Mr.schilder 6 Het huidige bestuur 8 Een Rijper in Delfshaven 8 Nieuwe aanwinst 9 St.-Matthijs en de takkenbos 9 Schermerhorn op de kiek 11 11 Stroopbrood, wanneer at je dat? "11 Het doktershuis in West-Graftdijk 13 W-Graftdijk had ca 100 jaar apoth.houdend arts 14 Nico werd chauffeurmaar kon nog niet rijden... 15 Het kopje van overgrootmoeder (genealogie"Los") 16 Adv.Nwe P'ender Crt,25-4-33 binnenkant omslag

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 24