20 KENT U DIE OOK De hierboven genoemde Jan Los, zoon van Klaas Los en Alijda Dekker, was 24 april 1848 geboren in de gemeente Akersloot en 28 april 1869 te Akersloot getrouwd met Grietje Schermerhorn, dochter van Willem Schermerhorn en Neeltje Va der, geboren 21 december 1848 in de Schermer gemeente Aker sloot en overleden in De Woude 30 juli 1879. Jan Los en Grietje Schermerhorn hadden drie kinderen: Wil lem (geboren 1873), Pieter (8 maart 1876) en Jacob (19 maart 1879). Deze Jacob was de depothouder van "De Leerhoeve" te Schermerhorn en vader van wijlen Jan, Piet en Maartje Los en grootvader van Jaap Los op Westeinde 17 in het dorp der schone maagden en wroetende mollen. Ergo: de bulloper van Warder ten tijde van Napoleon en diens zoon Jan Brand Los zijn de voorvaderen die Jaap Los en ik gemeenschappelijk heb ben. Maar er zijn er veel meer die we niet samen delen! En het kopje van overgrootmoeder Antje? Dat heeft wel de brand uit mijn zeer prille jeugd, maar niet de schoonmaak- uitbarstingen van na mijn moeder's overlijden overleefd blijkbaar, want ik heb het nadien nooit meer gezien.Zelfs geen scherfje met maar een bewijsje van opoe's naam er op. Zo is overgrootmoeder naar mijn gevoel voor de tweede keer uit dit leven heengegaan. Stof zijn wij... Cor Boov. In het voorgaande artikel komt de bulloper ter sprake; de man die meermalen per week (dagelijks?) een rondgang door het dorp maakte met de stier. In sommige plaatsen kondigde de bulloper zijn komst aan door op een toeter te blazen. Op andere plaatsen lieten veehouders weten van de diensten van de stier gebruik te willen maken door bijvoorbeeld een zak over het hek of de heg te hangen. Hoe dan ook, de bulloper en zijn stier (de bul) hoorden in het dorpsbeeld van een agrarische samenleving, als de doodgraver op het kerkhof: niet doorlopend, maar wel regelmatig. Speciaal de bui kon - om biologische redenen - niet gemist worden.De bullóper desnoods wel. Vandaar het gezegde:''Tn tijd van nood loopt dominee met de bul". Kent u die uitdrukking? Of een andere uit grootmoeders tijd? Laat het eens weten. Overigens: sinds de K.I. - als "motorbul" - zijn intree heeft gedaan, hoeft dominee niet meer benauwd te wezen dat hij er met de bul opuit gestuurd wordt.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 22