18 Drie soorten kinderen 2^-jarige leeftijd. Alle andere kinderen bereikten de huwe lijkse staat.De laatst geborene was Yzak Los (geb.29 febr. 1828), die trouwde met Guurtje Prins te Graft op 22 februari 1851. Van deze Yzak wordt verteld dat hij tijdens logeerpar tijen altijd zijn doodshemd bij zich had in zijn koffertje. Zijn oudere broers waren, in volgorde van leeftijd, Klaas, Sijbrand en Dirk. Sijbrand Los, geboren 13 juli 1816 in De Woude, overleed 24 januari 1881, eveneens in de Westwoude gemeente Aker sloot. Daar woonde hij ook toen hij op 25 april 1840, dus bijna 24 jaar oud, trouwde met de 23-jarige Lijsbeth Olij.Deze bruid kwam uit de Starnmeer, gemeente Jisp, maar was afkom stig uit de Beemster. Daar was zij geboren, als dochter van Klaas Olij en Jannetje Doeds. Haar ouders waren echter al overleden toen Lijsbeth en Sijbrand trouwden. Lijsbeth en Sijbrand kregen drie dochters: Jannetjegeboren 23 maart 1841 en later getrouwd met Jacob Bus (ze woonden te Vinkeveen); Antje, geboren 16 februari 1843; en Pietertje, geboren 6 februari 1850, later getrouwd met Hendrik Reyne.Zij woonden aanvankelijk aan de Stierop; later in De Woude. De Antje van 16-2-1843 was de Antje Sijbrandsd Los van het kopje, waarmee ik dit verhaal begon.Zij is, zoals gezegd,ge trouwd geweest met mijn over grootvader Cornelis BooyNa diens overlijden (hij was toen 32 jaar en 8 jaar getrouwd ge weest), hertrouwde zij met Teun Schellinger en nadat ook deze was overleden, trouwde Antje ten derde male en wel met Cor nelis Meijsen, waarna zij woonde op de boerderij "De Zwarte Os" aan de Westerweg in de Purmer (met overgrootvader Antje Sijbrands Los Booy woonde ze in De Woude). op 67-jarige leeftijd In haar derde huwelijk zat Antje aan tafel met uiteraard - haar derde echtgenoot en drie "soorten" kinderen: twee eigen uit haar eerste huwelijk Jan Antje Sijbrands Los op 67-jarige leeftijd

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 20