rijper museum 'in 't houten huis' Van 31 maart tot en met 5 mei a.s. wordt in het Rijper Museum "In 't Houten Huis" een tentoonstelling gehouden onder de titel "Uit het depot gelicht". In deze expositie wordt een deel van het museumbezit getoond, wat tot dusver onbe kend is gebleven bij het museumpubliek. De tenstoonstelling is geopend op zaterdagen en zondagen van 11.00 tot 17.00 uur. Van 18 mei tot en met 27 oktober a.s. staat een tentoonstel ling op het programma onder de titel "Gebouwd in De Rijp". Deze is gewijd aan de bouwstijlen in o.a. de Rechtestraat en langs de Tuingracht, kortom in het beschermde dorpsge zicht. Er is een rondwandeling door De Rijp aan verbonden (maar uiteraard niet verplicht) en er zal een boek verkrijgbaar zijn waarin de bouwstijlen en betreffende panden nader onder de aandacht worden gebracht. Deze tentoonstelling zal deel uitmaken van de Toer-In 1991, die op 15 mei a.s. in De Rijp officieel zal worden geopend. Tijdens de Toer-In zal ook het Grafter raadhuis weer zijn geopend voor belangstellende toeristen. Hier wordt wederom de geschiedenis van Graft nader belicht. Het museumbestuur vraagt of er onder de leden van de Oud heidkundige Vereniging vrijwilligers zijn die gedurende de openingstijden van het raadhuis toezicht willen houden. Uiteraard in wisseldienstNadere inlichtingen hierover bij de coördinator Trudy Zijp, tel. 1814, of aan het museum,tel. 1286. Rijper museum en Grafter raadhuis zijn van 31 maart tot 1 juli alleen open op zaterdagen en zondagen, als bovenver meld. In de maanden juli en augustus de gehele week. Daarna wederom in de weekends.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 2