17 Sijbrand was mijn grootvader, maar ik heb hem niet gekend.Dat ik hem hier toch min of meer gedenk, doe ik omdat hij zijn voornaam ontleende aan de "Lossen". Antje's vader heette im mers ook Sijbrand, zoals de rand van haar kopje vermeldde. Trouwens, dat klopt allemaal met de gegevens uit de burger lijke stand. En daarover wilde ik het hebben, deze keer. We keren terug in de tijd waarin Napoleon het hier voor het zeggen meende te hebben. In die tijd, om precies te zijn: op 23 augustus 1807, trouwde in Warder een zekere Brand Janszoon Los met Saartje Cornelisdochter Koen van Oudendijk. Brand Los was weduwnaar èn bulloper. Dat laatste was een be roep met officiële aanstelling van gemeentewege. Saartje Koen was weduwe, maar ze speelt in het familieverband verder geen rol. Brand Los had uit zijn eerste huwelijk, met Ma- ritje (of Maartje) Wester een zoon: Jan Brand Los, geboren te Warder op 15 mei 1785. Knecht werd baas Deze Jan Brand Los is als boerenknecht "de wereld in getrok- ken"en aldus in de Starnmeer terechtgekomen. Hij kreeg er verkering met een dochter van de chirurgijn van Oost- Knollendam, Klaas Vooren. Met die dochter, Antje Vooren, trouwde hij op 16 februari 1812 te Wormer. Bruid en bruide gom waren beiden 27 jaar.Beiden waren Ned.hervormd. De wel gevormde krachtige handtekening van de bruidegom verraadt dat hij goed onderwijs heeft genoten. In zijn verdere leven laat hij blijken niet alleen goed te kunnen schrijven, maar ook voor rekenen een best cijfer te hebben verdiend. Hij ontstijgt de status van boerenarbeider en vestigt zich als "landman" (boer) in de Starnmeer. Op zijn trouwdag woonde hij nog in dat deel van de Starnmeer wat onder de ge meente Wormer ressorteerde (dus tegenover Oost-Knollendam), maar naderhand is hij met zijn Antje verhuisd naar het Aker- slootse deel van de Starnmeerpolder Daar overlijdt Antje, na een huwelijk van 49 jaren, op 4 april 1861. Jan Brand Los overleed zelf 24 november 1868, nadat hij intussen was verhuisd naar de Zuidervaart in de Schermer, onder de gemeente Akersloot. Dat Jan Brand Los de rekenkunst beheerste liet hij blijken toen op zeker moment drie boerderijen in De Woude werden verkocht. Hij kocht ze alledrie tegeliik. Doodshemd mee Jan Brand Los en Antje Vooren hadden acht kinderen; vijf zo nen en drie dochters. De vierde zoon, Pieter, overleed op

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 19