vi 13 HET DOKTERSHUIS IN WEST-GRAFTDIJK r Schaaf aren zijn ius niet dan ook jijn, of vorm en van be- jf tegen e rijzen. waaraan jn zoete :wamen n de weg oopbrood :htbruine jke bol- iod gege- en bak- n zelfde inden ge- ikker had stroop- gelegen- iien, die Booy Van omstreeks 1853 tot 1959 heeft in West-Graftdijk steeds een apotheekhoudende arts gewoond.Het dok tershuis is inmiddels gesloopt. Het had oor spronkelijk een hou ten halsgevel. Deze is in de jaren'50 veran derd in een puntgevel, zoals de foto laat zien. De timmerman meende dat het niet anders kon,toen hij het onderhoudswerk ter hand nam.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 15