Schermerhorn op de kiek STROOPBROOD, WANNEER AT JE DAT? Op de pagina hiernaast een foto van Schermerhorn's Westeinde omstreeks 1900. Van Links naar rechts staan er op afgebeeld Antje Burgers-Mienis (met wit schort),haar dochter Trijntje Hoek-Burgers en echtgenoot Dirk Hoek. Dan,op de achtergrond, Piet Pauw en zijn dochtertje Grietje. Vervolgens Engeltje Alles en (meisje in het wit) Marie Visser. Het jongetje half achter haar, de vrouw met witte hoed en het meisje in het zwart zijn onbekend. De vrouw met het witte huiletje is de weduwe Wortel, dan op de voorgrond Jansje Boekestein met haar broertje Cor. Achter haar, met matelot, Lies Heer tjes en helemaal rechts Kees Dubbeld. Dirk Hoek en Trijntje Hoek-Burgers hadden een snoepwinkel tje op het Westeinde. Het pand bestaat niet meer. Er werd op de plaats ervan op zeker moment een nieuw huis gebouwd, waar de weduwe Los in heeft gewoond. Dirk Hoek was boerenarbeider bij de gebroeders Brouwer in de Schermer, bij de ijzeren brug (Rustenburgerweg)Hij was ook diaken van de Ned.herv.kerk en de vader van mevr. T.01- denburg-Hoek van wier oorlogsdagboek in deze "Chronyke" juist de laatste aflevering staat. Het meisje Grietje Pauw van deze foto is later getrouwd met Jacob Blauw. Zij hadden een kruidenierswinkel tegenover het depot van "De Leerhoeve", aan het Westeinde. "Weet jij het recept van stroopbrood"vroeg ik, alweer een hele tijd geleden aan bakker Juust Schipper, terwijl we beiden in het Rijper postkantoortje voor het loket stonden te wachten op onze beurt. "Ik heb er zelfs nog nooit van gehoord", was Juust's ant woord Eén of twee keer in mijn leven heb ik stroopbrood gegeten.Ik weet niet meer wat precies de aanleiding was. Of moeder het kocht omdat het zaterdag voor pinksteren ("luilak") was, of dat het was vanwege het feit dat het hooi "binnen" was. Iets dergelijks moet het geweest zijn. Ik herinner me ook dat het stroopbrood - net als warme bollen - vantevoren besteld diende te worden. De bakker maakte er namelijk geen onbe perkte hoeveelheid van. Het kon naderhand op afgesproken tijd aan de bakkerij worden gehaald.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 13