9 NI E UWE AAN WIN ST SINT-WATTHIJS EN DE TAKKENBOS In het vorige verenigingsjaar is de Oudheidkundige Vereniging door aankoop in het bezit gekomen van een flink pak genealogische gegevens, verzameld en verwerkt door de heer Wormsbecher te Arnhem. Het betreft werk van uitstekende kwa liteit en wel stambomen of gedeelten ervan alsmede verdere gegevens over Graf ter en Rijper families. De stukken zijn inmiddels opgenomen in het Register op het Archief van de OHV. Hieronder volgt een opsomming van de betreffende familienamen, met daarachter de afsluitingsdatum tot welke de heer Wormsbecher de gegevens heeft verwerkt. 1 Blaauw - okt.1982; 2 Boonacker - okt. 1982; 3 Appel - 1950; 4 Van Assum - febr. 1977; 5 Bek - febr. 1976; 6 Boon acker - 1960; 7 Geel - dec.1976; 8 Heijnis - 1972; 10 Meut - april 1975; 11 Van Petten okt.1976; 12 Plugger - sept.1979; 13 Poest - nov. 1975; 14 Ridder 15 Ruiter - dec.1976; 16 Scharn - aug.1976; 17 Smit - eind 1988; 18 Taanman - jan.1977 19 Vermeulen 20 De Vries - april 1977; 21 Vogel - mei'75; 22 De Wit - okt.1982; 23 relatie Blaauw Noordeinde; 24 kwart ieren van Trijntje Floris de Boer; 25 Aantekeningen mijner Levensbijzonderheden, Willem Bruin, 1855; 26 gemeenschappelijke afstamming van H.Wormsbecher en J.E.van Leeuwen; 27 notarieel Diverse testamenten 17e en 18e eeuw. Een en ander is voor belangstellende leden ter inzage, na afspraak met C.Regensburg (tel.1965) of R.Dieleman (tel. 11600). De archiefcommissie is gewoonlijk op maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur aanwezig in het Grafter raadhuis. Het bestuur. Het artikeltje "24 februari dag van heilig vuur" in de vo rige "Chronyke" heeft me een reactie opgeleverd van Jb. Berkhout Pz. Een van zijn voormalige werkgevers, in Limmen, bezigde wel de uitdrukking "Sint Matthijs gooit de bekem op het ijs". Daarin wordt dus wel overduidelijk het verband gelegd tussen de 24e februari (St.-Matthijs) en de takkenbos (bekem) die we indertijd gebruikten als brandstof voor het "bekemvuur". Niet duidelijk is of men in Limmen ook de tra ditie van het"bekemen" kende, maar de aangehaalde uitdruk king is in elk geval het noteren waard. Bij deze. Cor Booy.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 11