8 Het huidige bestuur EEN RIJPER IN DELFSHAVEN December van t jaar 1853 in de Rijp is gekomen een water schuit met water omdat er toen zoo veel gebrek aan water was daar het toen 8 weken geleden was dat er regenwater was gevallen en dat er ook nog jongelieden geweest zijn in dat zelfde jaar die den 4 December op schaatsen geweest zijn" J.Pielage Na de jaarvergadering van 21 februari jl. is de samenstel ling van het bestuur als volgt: R.Dieleman voorzitter, Julianalaan 83 De Rijp, tel.1600; J.C.Tijmens vice-voorzitterRechtestraat 75, tel. 3755; C.Booy secretaris, Heikeshof 21 De Rijp, tel. 1826; A. Koer se penningmeester, Rechtestraat 28 De Rijp, tel. 3563, NBlokdi jk-PilkesVenbuurt 12 De Rijp, tel.3726 (leden administratie); M.Ent Kralingergracht 6 De Rijp, tel. 1955, T.Acda-van Zoelen Marten Michielshof 59 De Rijp, tel. 3145; J.Blaauw Noordeinde 1, Graft, tel. 1279; B.Woestenburg-Willemse, Zuidje 1 Schermerhorn, tel. 2916, Rvan Dongen—de Waard, Dorpsstraat 11 Graft, tel. 1315, R.Steen, Keizerbuurt 10 De Rijp. De heer Steen vertegenwoordigt het bestuur van het museum in het bestuur van de oudheidkundige vereniging; mevrBlokdijk- Pilkes vertegenwoordigt het bestuur van de OHV in het be stuur van het Rijper museum. In "De Uithangteekens, in verband met ge schiedenis en volksleven beschouwd"samen gesteld door mr.J.van Lennep en J.ter Gouw en uitgegeven omstreeks 1920 door A.W.Sijt- hoff, wordt melding gemaakt van een gevel steen in Delfshaven, die het wapen van De Rijp vertoont alsmede het jaartal 1652 en de woorden "Int Wapen van De Rijp". Als verklaring wordt gegeven dat een inwo ner van De Rijp die de haringvisserij uit oefende, zich in 1652 in de betreffende woning zou hebben gevestigd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 10