Uit het boekje van de Mr. Schi Ider 3) kt en al- ïde, maar te worden .Leguit. De Wet de helden ïrde.oude- ie aan de De nummer el ervan, bevindt ïtrein wat s er vee soms niet _n van de zwaardere "Generaal en dienst stoomdruk Kneepjes van de vakman Pas tegen het einde van de 19e eeuw ontstonden de ambachts scholen waar ook de schilders een vakopleiding konden vol gen. Voordien werd het vak in de praktijk geleerd. Men werkte eerst jarenlang als leerling bij een schildersbaas voordat men een eigen werkplaats kon beginnen. Theorieboeken waren er zo goed als niet. Wat de moeite van het onthouden waard was, werd genoteerd. In deze aflevering volgen daarvan enige voorbeelden. "Voor Lantarens en Ander KleijnGoed dat groen moet een wei- nigje berggeel in 't groen gedaan. Droogt gauw en Kleeft Niet. "Om Megoniehoud (mahonie) te maaken neemt men Bruine Italie aansche Lak bewerkt het als de Geele Italieaansche lak of ligt roothoud. "Als Geel tot gladhoudwerk niet wil drooge, doet er dan wat Meunie gevreven met Vieterieoel en kookte olij en dat er door. "Laarzekappe te schilderen Neemt men oranjegeel, dit is al het naast aan het Nieuwe Leer. De bruine barnsteenvernis is goed voor alle Bruine werken, als Kasse Stoele enz: In't ge bruiken is het goed wat kookte Olij er onder te doen om 't gemakkelijker te bewerken en droogt gouw. Schoene of muile met deze vernis en wat zwart eronder droogt gouw en wanneer gij leer met ordienare Verf verft Dan droogt het niet. "Om Harrepuis te maaken neemt men half gekookte Lijnolij en half hers. Dit Smelt men door Elkander. "Als men goudverft moet men zorg drage dat het allemaal even vet gegrondverft wordt anders is't een droog als het ander nog niet klaar is ook moet uw verf niet te dik zijn anders kan gij 't niet eengaal krijgen. Als uw groen zakt, doet er dan een weinig zeep onder, Zoo Als men doet met 't schildere als het schift. "Behangsel voor Rook te bewaaren neem Genever en Wit van een aij Smeer daar uw behangsel meede dan krijgt er een korsje op en kan 't des voorjaars weder met het schoonmaaken er af krijgen. "Om nooteboomde trommels te maaken verft ze eerst met meu nie, nooteboom ze dan met Keulse aard Gemaakt en Gewerkt met Azijn en vernist met barnsteen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 9