6 door de afdeling pioniers als oefenobject is gebruikt en al dus meermalen opgeblazen. Een ietwat roemloos einde, maar uit historisch oogpunt bezien toch waard om alsnog te worden vermeld. P.J.N.Leguit. Op deze foto passeert locomotief 16, "Generaal De Wet" geheten, de oude brug no.11 bij Schermerhorn De locomotieven 14, 1L> en 16 waren genoemd naar de helden uit de Transvaalse vrijheidsstrijd. De lager genummerde,oude re locomotieven waren genoemd naar de dorpen die aan de tramweg van Amsterdam tot Alkmaar waren gelegen. De nummer 12 bijvooorbeeld was de "Schermerhorn". Een model ervan, gebouwd door de heer Jan van Egmond in de Beemster, bevindt zich in het museum "Betje Wol ff te iliddenbeemster De locomotieven 1 tot en met 16 waren, als de tramtrein wat zwaar belast was, bijvoorbeeld op dinsdagmorgen, als er vee wagens aangehaakt werden, op weg naar Purmerend, soms niet bij machte in één keer de helling naar de kruin van de Beemsterdijk te "nemen". Vandaar dat in 19(j3 de zwaardere "President Kruger"(14)"President Steyn"(15) en "Generaal De Wet"(16) werden gebouwd.Het waren machines met een dienst gewicht van 14,6 ton. Ze werkten met een maximale stoomdruk van 14,4 atmosfeer.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 8