Zo was de situatie bij de nieuwe brug no.11 De operatie met de trambrug bij De Rijp haalde zelfs de landelijke pers, in de vorm van foto's met onderschrift in De Telegraaf en Het Nieuws van de Dag. Na aankomst bij Schermerhorn werd de brug naast de oude brug no.11 op de vooraf gemetselde landhoofden gesteld, waarna de aansluiting met de tramrails kon plaats vinden. Daartoe was de bocht van de Beemsterdijk af naar de brug ruimer genomen dan voordien, hetgeen mogelijk was gemaakt door het aanstorten van zand aan de binnenkant van de Beemsterdijk. Deze zandbult is recent benut om de verbeterde aansluiting van de Beemsterdijk op de provinciale weg te verkrijgen. De provinciale weg Alkmaar-Hoorn, in de jaren 1930-1934 in aanleg, was tussen Schermer en Beemster gepland ten noorden van de trambaan. Toen de tram in 1931 werd opgeheven, is de oude trambaan benut voor de aanleg van de weg. Een fragment van de oude baan is bij de Schermer ringvaart nog in het landschap terug te vinden. De trambrug no.11 is in 1934 gedemonteerd door een batal jon van de Genie uit de Kromhout-kazerne te Utrecht, tijdelijk gelegerd in café De Roode Leeuw te Schermerhorn. De brug is daarna naar kamp Zeist vervoerd en daar opgesteld waarna hij

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 7