De nieuwe trambrug no.11 recte aanleiding financiële middelen te vinden (door belas tingheffing) om de oorlog tegen Spanje te kunnen betalen. Aan de andere kant speelde ook de oude stedelijke naijver te gen de bierbrouwerijen in de dorpen een rol. Dat blijkt on der meer uit het feit dat dit verbod nooit werd opgeheven. Het bleef in ieder geval tot 1795 van kracht. Diederik Aten. noten: 1. Oud Archief Graft inv.nr. 54. 2. idem n.inv.nr.15 dd 18-12-1594. 3. ibid. dd 28-12-1594. 4. ibid. 5. ibid. dd 13-1-1595, 11-1-1995. 6. ibid. dd 29-1-1595. 7. ibid. dd 3-2-1595. 8. ibid. dd 11-2-1595. 9. ibid. Toen in november 1924 de nieuwe trambrug voor Schermerhorn per dekschuit aankwam bij de Beemsterbrug te De Rijp (zie Chronyke nr.5 jrg.7 blz.14), veroorzaakte dat grote belang stelling bij de Rijper bevolking. Als zevenjarige jongen ging ik er elke dag kijken. Het was een publiek geheim dat burgemeester en wethouders van De Rijp uit het passeren van dat gevaarte door de oude Beemsterbrug een extra vernieuwing van deze brug wilden be werkstelligen, in de overtuiging dat de leverancier van de nieuwe Schermerhornse trambrug, de firma Kloos, geen andere keus had. Dat bleek een misrekening. De firma Kloos zag een andere mogelijkheid. Met twee lieren werd de trambrug over zware balken zijdelings op de Beemsterdijk getrokken, op klossen gesteld en in goten, ingesmeerd met vet, door middel van een lier die op de brug was gemonteerd, voortgetrokken over een afstand van circa 50 meter. Het laden van de brug op de grote dekschuit, die inmiddels onder de Beemsterbrug door was gevaren, gebeurde op overeenkomstige wijze als het lossen, ter hoogte van de zogenaamde wei-steiger. Daar wer den gewoonlijk de wei-boten geladen van de Hollandse Melk- Suikerfabriek te Uitgeest.Aan de wei-steiger eindigde de wei-pijpleiding van de melkfabriek "Hollandia"

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 6