DE RODE KAART Indien u tegelijk met deze "Chronyke" uw (rode) lidmaat schapskaart ontvangt, of deze al eerder hebt ontvangen, be tekent dat, dat de penningmeester intussen uw contributie voor 1991 heeft ontvangen. Waarvoor onze dank! Hebt u nog geen rode lidmaatschapskaart - met het kerkje van Marken-Binnen erop afgebeeld - dan wil dat zeggen dat u zeer waarschijnlijk uw contributie nog niet hebt overgemaakt. Wij verzoeken u dat dan zo spoedig mogelijk te doen. De accept girokaart daarvoor zat in de enveloppe van de kerstprent. Bij voorbaat dank voor uw snelle medewerking, want het kost erg veel tijd, als we - zoals in voorgaande jaren - zo'n 60 tot dü vergeten betalingen persoonlijk moeten gaan incasse ren. Dat is duidelijk, als u weet dat dit per adres gemid- aeld 5 minuten vergt, mede doordat bij aanbellen menigeen op dat moment niet thuis blijkt te zijn. Daarom nogmaals: hartelijk dank als u vandaag nog uw acceptgirokaart invult en bij uw bank deponeert. Het bestuur. De voorjaarslezing wordt gehouden op donderdag 28 maart in het Rijper Huis, aanvang 20.00 uur. Ir.A.de Koning uit Hoofddorp zal dan een rijkelijk met dia's verluchte causerie houden over het Noordhollandse molenbezit, met de zorgen en vreugden die daaraan zijn verbonden. Noteert U de datum in uw agenda, s.v.p. Er verschijnt voor dien geen nieuwe "Chronyke". Wel een herinnering in De Uitkomst (Raadhuisje). WERKGROEP SCHERMERHORN Zijn er onder de leden te Schermerhorn (of omgeving) enthou siaste mensen die zich als vrijwilliger (M/V) willen inzetten voor de Oudheidkundige Vereniging? Als U de vereniging een warm hart toedraagt, meldt u zich dan aan. U bent van harte welkom! Heeft u belangstelling, neemt u dan contact op met de heer F.Bakker, tel. 02202-1316. Uitgezien wordt naar mensen die in het bezit zijn van plak boeken en andere documentatie over het verleden van Scher merhorn en zijn inwoners. Liefst uit de vorige eeuw, maar ook recenter materiaal is welkom. U krijgt een en ander uiter aard terug. De werkgroep zal er uiterst zorgvuldig mee om gaan.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 3