INHOUD 8 16 20 Een Nieuwe Chronyke verschijnt tenminste viermaal per jaar. Leden-van de Oudheidkundige Vereniging "Graft- De Rijp" ontvangen het gratis. Losse nummers zijn k f 2,50 plus eventuele verzendkosten verkrijgbaar aan het secretariaat van de vereniging. Kopij voor het blad zenden naar het secretariaat of naar Vic Wijnekus, Haringbuis 104, 1483 C W De Rijp. De uitgave van "Een Nieuwe Chronyke" wordt mede mo gelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Jan Boon. Het dagelijks bestuur van de Oudheidkundige Vereniging wordt gevormd door: R. Dieleman Julianalaan 83 tel. 1600. C. Booy, secretaris, Heikeshof 21, 1483 XE De Rijp, tel. 1826; A.Koerse, penningmeester, tel. 3563. Advertentie Van Marken binnenkant omslag pag. 1 De rode kaart De voorjaarslezing Wergroep Schermerhorn Het einde van't bierbrouwen in Graft (2) De nieuwe trambrug no.11 Uit het boekje van de Mr.Schilder (3) Over guldens,stuivers, penningen en nog meer Aaltje Zomer, vroedvrouw te Schermerhorn Hans de Ries, 'n Rijper vermaner Benauwde tijden (3) Adressen Volkscultuur gezocht 24 februari: dag van "heilig" vuur Museumjaarkaart Uit Eisma's Rijper Courant van 6 april 1929 1 1 2 4 7 9 12 14 17 19 en binnenkant omslag

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 24