MUSEUMJAARKAART 19 op het in hun nkalen- winter febru- onkelijlc kkenbos and dat rresten esten. schoon- rommel brand- brand- ze hun Rietbos die - uto be- el uit- van de bekên- handel" vracht erstaan ugbren- elingen De Rijp melding rvoor ehoord cenvuren 1 waarop winter 2 schel- 2n"derg" de ver leiding weerstaan hun vreugdevuur te voeden met wat extra aangesleepte rietbossen. De Wouder scholieren schepten er de volgende dag graag over op tegen ons, op ons gezamenlijk schoolpad Toen ik dat, thuisgekomen, eens aan tafel vertelde, lachten mi in vader en moededie allebei uit De Woude afkomstig wa ren. En vader zei"Dan is er nog niks veranderd". Cor Booy PS: Nadat ik het voorgaande had geschreven, kwam mij ter ore dat de datum 24 februari, de naamdag van Sint Matthijs (alias Mattias) in oude volksrijmpjes eveneens is verbonden aan het einde van de winter"Sinte Matthijs gooit een warme steen op het ijs", en "Sint Matthijs maakt gaten in het ijs".In de zuidelijke Nederlanden was Sint Matthijs zelfs een soort lentebode"Sint Matthijs brengt sap in het rijs". Met andere woorden, de sapstroom in het (rijs)hout komt weer op gang. Dat was dus de tijd om het dode hout (de "bekem") te ver branden Het Rijper Museum is ook dit jaar weer betrokken bij de ver koop van museumjaarkaarten. Met zo'n kaart heeft u een jaar gratis of tegen sterk gereduceerd tarief toegang tot ca.375 musea in Nederland, De prijs voor de kaart bedraagt voor personen tot en met 18 jaar 15 houders van een 65+ pas (senioren) 25 overige geinteresseerden 40. Daar het museum momenteel gesloten is, zijn de kaarten ver krijgbaar bij: C.Mol, Dorpsstraat 25 te Graft; L. den Engelse Wevershof 73 De Rijp, O.Brunsting Rechtestraat. 25 De Rijp en bij R.Steen, Keizerbuurt 10 De Rijp. Desgewenst zijn de jaar kaarten ook te bestellen door storting op bankrekening 84 35 91 684 t.n.v. Rijper Museum. De bestelde kaarten worden dan bezorgd of toegezonden. DE HIJI* Naar wij vernemen, heeft de heer D. Veenman ontsla» genomen als directeur van hel Fanfarecorps „Kunst na Arbeid", alhier. Uit "De Drie Meren" van 9 juni 1928.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 21