15 nog wat eten te kopen. Ze doen zelfs de reis lopend achter handwagens, van Amsterdam naar de WieringermeerEr zijn er die onderweg dood vallen door vermoeidheid. Er wordt hier nu druk schaats gereden op het inundatieland Boter wordt al verkocht voor 40 per pond.Veel mensen kun nen dat niet betalen en eten hun brood droog of met wat bie- tenstroop.In Amsterdam krijgen de mensen gekookte suikerbie ten met wat aardappelen erdoor gestampt, van de gaarkeuken. Wie had dat kunnen denken, dat we dit allemaal nog moesten meemaken, door die krankzinnige oorlog en wanneer zal er een eind aan komen? 5 januari 1945. Weer iets nieuws.Alle mannen en jongens van 17 jaar af moeten zich melden bij het Arbeidsbureau, om in Duitse dienst te werken. Het wordt al benauwder! De mannen durven zich haast niet meer op straat te vertonen. In de grote steden melden velen zich aan omdat er hongersnood heerst 24 januari. 90 procent van de mannen in West-Nederland heeft zich niet aangemeld voor de arbeidsinzet. Nu zullen er wel spoedig razzia's worden gehouden door de Grüne Polizei. Het wordt tijd dat de oorlog over raakt.De mens is net een opgejaagd beest! Het broodrantsoen is verlaagd van 1000 tot 500 gram per week. 31 januari. Mijn zoon Dirk komt 2 keer in de week uit Amster dam naar De Rijp om melk. Jan gaat elke morgen half zeven de Beemster in, tot Schermerhorn aan toe, om melk bij verschil lende boeren. Wij betalen voor afgeroomde melk 20 25 cent per literfles. In Amsterdam kost klandestiene melk ƒ7 a ƒ8 per liter. 6 februari. Vandaag zijn vreselijke dingen gebeurd. Er was een Amerikaans vliegtuig neergeschoten. Drie vliegers waren aan hun parachutes hier neergekomen. Jongens uit De Rijp hadden hun fietsen gegeven om te kunnen vluchten. Dat heeft tot gevolg gehad dat drie jongens uit De Rijp zijn dood geschoten, en wel Han Beers, 22 jaar Lou Beumer, 26 jaar en Wim Woestenburg, 24 jaar.Ook zijn nog nog mensen uit verschillende gezinnen weggehaald, als gijzelaars. Als de Amerikaanse vliegers zich niet binnen een uur hadden ge meld, zouden er strenge maatregelen worden genomen. Maar ge lukkig meldden de vliegers zich. Toen werden 25 30 mannen en jongens weer vrij gelaten. Bij mij kwamen de Duitsers ook vragen, of ik zoons had. Ik zei dat ze alle getrouwd waren en niet in De Rijp woonden. Het was voor ons allen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 17