BENAUWDE TIJDEN (3) tuitgevel Hans de Ries stierf in 1638 te Alkmaar, 76 jaar oud, en werd in de St.-Laurenskerk begraven. Een gedenksteen aldaar, van de hoofdingang linksaf, aan de linkerkant van de tweede koepel, herinnert aan hem. B.Elzinga-de Graaf. Doopsgezinden noemden hun predikanten aanvankelijk geen "dominee", maar "vermaner". Later ook "leraar". De naam "vermaner" ontleenden zij aan hun wijze van preken or verma nen". Bij dat woord moet men niet denken aan vermanen in de zin van "een standje geven", maar in de betekenis van aanmoedigen, aanvuren (navolgers van Christus te zijn). Hier aan ontlenen doopsgezinde kerken de naam Vermaning' Notities uit de oorlogsjaren 1940-'45 door T.Oldenburg-IIoek. Het is nu 2 november 1944.Het vet wordt klandestien verkocht voor 28; boter per pond 32. Ik heb een kilo bleekpoeder klandestien gekocht j 8. Er is voor een herenkostuum al 1300 betaald.Een fles olie kost 30. 17 november. Broodrantsoen weer minder en melk ook.Dameskou sen klandestien 30 a 35. Jan heeft gister een zak suikerbieten gehaald, bij een boer in de BeemsterVan 5 bie ten hebben we 2 potjes stroop gemaakt, om op de boterham te smeren. Brandstof hebben we bijna niet. We hebben 4 mud anthraciet gehad op onze bonnen. Sommige mensen maar 2 mud. Er was niet meer voorradig. Er is geheel geen vervoer meer door de spoorwegstaking Er rijden geen auto's meer. Turf en briketten zijn niet te koop. Ik heb 4 pond stijfsel geruild voor 200 turfjes.Ik heb ook 1 pond stijfsel geruild voor 3 ons biefstuk. We krijgen op de bon 125 gram suyiker in de 14 dagen. Het is nu 29 december. We krijgen geen vet en geen boter meer en geen suiker. Alles is weg. Er wordt honger en kou geleden. Brandstof is er bijna niet meer. Er worden veel bo men gekapt. Een boom- niet eens een dikke - kost 100. Wie kan dat nou betalen? In de grote steden sterven veel mensen door ondervoeding. 10 december hadden we voor het laatst gas. Er zijn veel mensen langs de weg, die proberen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 16