eisen liefde ker :kuyl rdeinde over 1 t rmo- let te de staat rraft het n Noord omen ten: Graft n. De ^inde van Le water- rn bleven ft het in iste te et Graft voorge- Andrie s enigen, aepaald nolens een dijk ïermer :r af tot Luis. kheden schepe- jckdom en, schepenen en twee geburen, vervangende den gehelen rijckdom en gemeente van het Zuideind van Schermer ten andere zijde, hun geschillen over de onkosten hunner wa termolens aan de uitspraak van scheidslieden zouden onder werpen". Tevens werd op 31 mei 1552 de zorg voor de mo lens toevertrouwd aan drie molenmeestersvan wie één door Zuid-Schermer en twee door Graft aan te stellen. De onenigheid bleef echter voortduren tot 1560, toen wéér door tussenkomst van een raadsheer, nl. Damas van Droogendijk, werd bepaald dat de scheidingskade tussen de twee bemalingen, waarin het Schermereiland werd ver deeld, gelegd mocht worden tussen Graft en Zuid-Schermer. In deze scheidingskade werd een "til" gelegd, met twee slagdeuren, die van april tot oktober gewoonlijk open ble ven, ten dienste van de inwoners van Graft, die hun graan per schuit naar de meelmolen te Noord-Schermer wilden brengen. Deze scheidingskade was het die later toen de Beemster was droog gemalen, ook gebruikt werd als "kerkepad", door mensen uit de Beemster die naar "Noord- eynt" ter kerke (in de r. k. schuilkerk) wilden gaan.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1989 | | pagina 9