HET OUDE KERKEPAD 6 bijzondere karakter van De Rijp vraagt méér dan eisen van bouwtoezicht en welstand. Het vereist gevoel, liefde en aandacht, of wel "zorg". De Rijp is die zorg zeker waard. H. J. Zantkuyl Nu het binnenkort mogelijk wordt, te voet van Noordeinde naar het Oostdijkje te gaan, hier een korte schets over t ontstaan van dit "kerkepad". Toen in het midden van de 16e eeuw de eerste watermo lens op het Schermereiland werden gebouwd, was het te meer noodzakelijk dat de dijken en kaden er in goede staat verkeerden. Immers, als de molen van de banne Graft het water uitmaalde en het zou door of over de dijk van Noord- Schermer of van Schermerhorn weer naar binnen komen, dan hielp het malen niet veel. Zo was het inderdaad. Er waren destijds vier bannen:Graft, Zuid-Schermer, Noord-Schermer en Schermerhorn. De Rijp was nog niet zelfstandig en werd wel het Oosteinde van Graft genoemd. Graft en Zuid-Schermer waren de eerste bannen die water molens bouwden. Noord-Schermer en Schermerhorn bleven lange tijd nalatig in hun dijksonderhoudzodat Graft het in z'n eentje wilde doen. Echter, Zuid-Schermer wenste te blijven in de gemeenschap van molens welke het met Graft had. De kwestie liep nogal op, zodat de zaak werd voorge legd aan het Hof van Holland dat een raadsheer, Andries van Bronchorst, afvaardigde om de partijen te verenigen. In 1542 kwam een akkoord tot stand, waarin werd bepaald dat Graft en Zuid-Schermer in gemeenschap van molens, wateringen en sluizen zouden blijven. Zij mochten een dijk op hun grondgebied leggen, om zich van Noord-Schermer af te dijken en wel van de kerk van Noord-Schermer af tot aan de Oostdijk.ten zuiden van de daarin gelegen sluis. Het is echter anders gelopen, want nieuwe moeilijkheden waren het gevolg. In 1552 werd aangetekend dat de "waarschappen schepe nen en twee geburen, vervangende den gehelen rijckdom en gemeente van Graft ten eenre en de waarschappen,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1989 | | pagina 8