samen met de straat een belangrijk deel van het gehele dorpsbeeld uitmaken. In mijn wandeling heb ik nu eens niet gelet op de gerestau reerde gevels, maar op de jongere, nog niet beschermde huizen die dat argeloze verhaal van het normale transfor - matieproces nog hebben. Het betreft een'tweede laag" monumenten, zeker zo belangrijk als de gerestaureerde. Ik weet niet of ze al beschermd zijn, door een gemeente lijke verordening. Zo niet, dan moet dat snel gebeuren. Als er nu onderhoud en bescherming plaats vindt, zal De Rijp straks als voorbeeld gesteld worden, hoe met een gaaf woonmilieur moet worden gehandeld. De zijgevels Ik heb tijdens mijn wandeling ook eens gelet op de zij gevels. Die zijn vaak gelegen aan smalle gangen, die zijn ontstaan uit 17e eeuwse bouwvoorschriften betreffende de dropkant, en die eveneens dienden om het achtererf te bereiken. Deze zijgevels zijn belangrijker dan de gerestaureerde voorgevels, aangezien de hele woongeschiedenis van het huis nog leesbaar is in deze nog originele zijwanden. De ankers geven de plaats aan van de houtskeletten, waarbij de indeling als een open boek is te lezen. Ik heb onder an dere een zijgevel gezien met een raampje wat niet geheel hartvormig is; meer een puntige druppel, maar dan omge keerd. Het is gemaakt uit geslepen 17e eeuwse steentjes, met zeer dunne voegen. Een zeldzaam meesterstukje, wat ik nog niet eerder had gezien. Ik zag originele 17e eeuwse zolderraampjes in de borst wering van de kap, met de originele rode kleur. Gewoon vond ik al na een poosje de 17e eeuwse halfronde raampjes, de sporen van oude schoorstenen die de indeling van het huis aangeven en gootklossen die bij elk huis weer anders zijn. Zij zijn met plezier gemaakt tot ons genoegen, maar niemend let op ze. Een rond 17e eeuws raampje van ge slepen steentjes, met een gehakt frijnslag, is al even zeld zaam. - Mee sterproef Ik zal niet alles opsommen wat ik heb gezien in dat uurtje wandelen. Eén ding was echter zeer bijzonder. In de rech- ter-zijgevel van Rechtestraat 32 zag ik een meesterproef van een metselaar. Een rond venster van geslepen en ge hakte steen, met een hol-bol profiel. Het originele glas

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1989 | | pagina 6