3 Wat de zaak nog erger maakt, is de zware en lompe voeg. Nu overstraalt de voeg de steen. De voeg is het meest kwetsbare onderdeel van het metselwerk en moet zo dun mogelijk zijn, in verband met de krimp. De voeg mag op afstand het baksteenkleurvlak niet doorbreken. Een een voudige olielaag met wat kleur was vroeger dé oplossing als de baksteen zelf niet het gewenste kleurvlak oplever de. Dit oliën zou nu ook de oplossing zijn. Let op 1 t hart Bij het restaureren en nieuw maken van een houten gevel schot wordt niet genoeg gelet op het verwerken van het hout. "Een plank is een plank", hoor ik al zeggen. Maar er zit meerachter. Een plank heeft twee zijden, waarvan één de hartzijde is, namelijk de naar het hart van de boom gerichte zijde. Deze hartzijde is ook het hardst. Reden om die zijde buiten te plaatsen. Een plank is gemaakt van levend materiaal en zal voort durend werken, krimpen en uitzetten. Zelfs als hout al 300 jaar oud is, zal het nog werken. Dat kunt U het beste waarnemen als in een bestaand en zeer oud gebouw cen trale verwarming wordt aangelegd. De hartzijde van een plank gaat bol staan en drukt de na den dicht. De bolle zijde levert een boeiende lichtval op, alsof de huid van het huis een bijzondere spanning krijgt. Naar gelang de lichtval ontstaat er, net als bij een pro fiel, steeds een ander licht- en schaduwspel. De nieuwe houten gevelschotten zijn zo plat als een dub beltje. Ze zijn niet met aandacht geplaatst en hebben een ambachtelijk verhaal minder dan de oude planken. Ze la ten hooguit de machineslag zien, wat nu niet de meest boeiende oppervlaktebehandeling geeft. De zorgvuldige, ambachtelijk juiste behandeling hoeft geen cent duurder te kosten; ze vraagt alleen wat vakman schap en aandacht. Onderhoud Bij een restauratie verliest men noodgedwongen veel, maar men wint ook omdat anders alles verloren is. De beste restauratie is geen restauratie maar blijvend onder houd. Daarbij kan namelijk het oude materiaal met al zijn emotionele waarden zoveel mogelijk blijven zitten. Bij het beheer van een woonmilieu als De Rijp wordt alle aandacht gericht op de gevels. Niet onlogisch, aangezien de gevels de meest opvallende delen van een huis zijn en

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1989 | | pagina 5