Een Nieuwe Chronyke verschijnt tenminste viermaal per jaar. Leden van de Oudheidkundige Vereniging "Graft- De Rijp" ontvangen het gratis. Losse nummers zijn h f 2,50 plus eventuele verzendkosten verkrijgbaar aan het secretariaat van de vereniging. Kopij voor het blad zenden naar het secretariaat of naar Vic Wijnekus, Haringbuis 104, 1483 C W De Rijp. De uitgave van "Een Nieuwe Chronyke" wordt mede mo gelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Jan Boon. Het dagelijks bestuur van de Oudheidkundige Vereniging wordt gevormd door: C.A.Eyking, voorzitter, tel. 1385; C. Booy, secretaris, Heikeshof 21, 1483 XE De Rijp, tel. 1826; A.Koerse, penningmeester, tel. 3563. Het dagelijks bestuur van de Stichting Museum "In t Houten'Huis" wordt gevormd door: L. den Engelse, voorzitter, tel. 3044; L. N. H. Bakkersecretaris, tel. 4113, Rechtestraat 78; Ö.Brunsting, penningmeester, tel. 3167. INHOUD: Jan Rot 1900-1925 binnenkant omslag. Lezing pag 1 1 940 - '45 P,,ë j Oranjepad De Rijp - 'n zorg waard Het oude Kerkepad Merckwaerdigheden Knipsels Rijper Courant Herinneringen Czaar Peter was hier. Reyer Klaas Koppen, de kaasfabriekenbouwer Leerschool en bisschoppelijke klandizie "De Ceres" in de Starnmeer

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1989 | | pagina 24