20 Knollendam, zag er heel anders uit dan de meeste kaas fabriekjes van Koppen, zodat ik betwijfel of R. K. K. Zn die had gebouwd. Tja, en dan waren er een paar buren die dus aan "Jaap van Ammers" oftewel aan "Hollanda" leverden. En één leverde zelfs zijn melk aan "De Nieuwe Beemster" in De Rijp- Dat was Cor Marrees. Eigenlijk deed hij dat om zijn broer, Pauw Marrees, die melkrijder was voor de Rijper fabriek, in een zeer oud vrachtauto' tje, wat van ijzerdraadjes aan elkaar hing. HET EINDE In 1935 kwam aan het bestaan van de Starnmeerse zuivel- fabrieJ aan abrupt einde. De familie Terbeek verhuisde, per eigen vrachtauto, naar Utrecht. Buurman Terbeek' s auto tufte dus niet meer tweemaal daags langs de Middel weg. Maar het werd er niet stiller op. In tegendeelr som mige buren leverden voortaan hun melk aan "Neerlandia" te Stompetoren. Om hun te gerieven kwam Kees Koning (nu in De Mieuwijdt) langs met de Neerlandia-auto. An deren gunden hun melk aan "De Tijd" in de Beemster. Melkrijder daarvoor was Jaap Kluft, van Schermerhorn, maar hij verhuisde naar "onze" Ceres, in de Starnmeer, met zijn drie Chevrolet-vrachtwagentjes zijn gezin en zijn beide knechten: Piet Kieft van Grootschermer en Adriaan Machielse van Schermerhorn. Van die tijd af werd het druk langs de Middelweg, met een ochtend- en avondspits. Totdat de mobilisatie uitbrak en daarmee een zekere dag waarop buurman Kluft al zijn auto' s aan het Nederlandse leger moest leveren, omdat het vader land er blijkbaar mee verdedigd moest worden. Cor Booy Mondelinge informatie voor de artikelen over R. K. Kop pen Zn alsmede over "De Ceres" ontving ik van C. P. Jongens in de Starnmeer, C. H. van der Cord te Midden- oeemster en mevr. N. Kool te West-Graftdijk. Andere geraadpleegde bronnen: "Verslagen van het onder zoek naar den toestand van den handeldrijvenden en indus- stieelen middenstand in de provincie Noord-Holland", Gemeente-archief Alkmaar. Gemeentelijke Monumentenlijst Graft-De Rijp.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1989 | | pagina 22