19 groepjes. Dan was er "uitbetaling". Het kleine kantoor tje van buurman Terbeek, de enige kaasmaker die ik zelf beb gekend, moet dan wel blauw van de rook zijn ge weest. Terbeek, inderdaad de Derk Terbeek die met Grietje Rol uit De Rijp was getrouwd, de vader dus van ons huidige PvdA-raadlid Dirk Terbeek, was de laatste kaasmaker van "De Ceres". Hij heeft tenminste twee voorgangers gehad, een zekere Prins, die vermoedelijk van de oprich ting af er de kaaskliener hanteerde, en Gerrit Modder.de voorganger van Terbeek. VERBOUWING In 1934 vond er een ingrijpende wijziging plaats in het bestaan van "De Ceres". De fabriek werd inwendigver- bouwd. Voortaan zou er niet slechts kaas worden gemaakt maar ook boter. "De Ceres" kreeg de status van "zuivel fabriek". De firma G. Tentij en Zonen te West-Graftdijk voerde de verbouwing uit. In de ruimte met de kaasper sen kwamen drie betonnen pekelbakken, ter vervanging van de ene grote houten bak waarin de kersvers geperste ka zen (Edammertjes) werden gepekeld. In die zelfde ruimte kwam ook de grote karnton, die doormiddel van drijfrie men in beweging werd gebracht. De krachtbron voor alles wat moest draaien en stampen, kwam in een houten hokje te staan, tegen de buitenmuur op de fabrieksplein: een 1- cilinder benzinemotor met magneetontsteking en een groot vliegwiel. Assen met houten en ijzeren wielen kwamen aan de zoldering te hangen. Drijfriemen'^met klapperende las sen) zorgden voor de rest. Op het grasveld naast het sintelpad verrees een houten loods: de garage voor de melkauto. Want buurman Ter beek leerde autorijden en ging voortaan zelf de melk bij de boeren ophalen. De bak- en hondewagens in het morgen uur verdwenen uit het landschap. De auto was overgeno men van Jaap van Ammers van Oost-Graftdijk. Hij reed melk voor "Hollandia" en schafte zich een grri »re auto aan. Niet alle Starnmeerse boeren leverden hun melk aan "De Ceres". Mijn vader bijvoorbeeld, afkomstig uit De Woude, leverde net als alle Wouder boeren aan "De Zaan streek" te Wormerveer. Anderen, in de buurt van Spijker boor, leverden hun melk aan de kaasfabriek t Spijker boor" aldaar. Deze, vrijwel identiek aan die van Oost-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1989 | | pagina 21