18 ren, hadden daardoor een gemakkelijke toegang tot de fabriek, mede doordat twee brede en hoge deuren respec tievelijk de in- en uitgang vormden voor hun bakwagens of anders gerij. Voorschrift was overigens wel dat de paarden buiten moes ten worden uitgespannen. Daartoe was een royale paar- denbalie terzijde van het fabrieksplein geplaatst. De wa gens moesten met mankracht naar binnen en buiten wor den gereden. Overigens kwamen niet alle boeren met paard en wagen hun melkproduktie afleveren. Er waren er ook die de melkbussen per hondewagen aanvoerden. Zo kon het ge beuren er in het bewuste morgenuur ook nog wel eens n hondengevecht uitbrak. "Onze hond en die van 'Vim Scher- merhorn hadden het nogal eens met elkaar aan de stok, herinnert C. P. Jongens zich. Zijn grootvader, de reeds genoemde Pieter Groot, was de eerste voorzitter, of eigenlijk directeur, van de coöpe ratie. De eveneens al genoemde Wijb Schermerhorn was zijn opvolger in die functie. Wie de eerste secretaris was, is niet met zekerheid bekend. De functie is vele ja ren, tot de opheffing toe, bekleed door Pieter Rol Cz. BONTE STOET Uit mijn kinderjaren - ik was 7 jaar toen de tabriek werd opgeheven - herinner ik me bonte stoet van buren en an dere melkaanvoepders: Floris Koelemey, altijd zelf op het kret van zijn bakwagen, met een korte kromme pijp in zijn mond. Pieterbuur (de Pieter Rol die later zelf boer was op de boerderij in Noordeinde waar nu Jan Blaauw resideert) die in zijn kwaliteit van werkman bij Rein Jongens diens bakwagen zélf trok en stuurde, ter wijl Reinbuur er achter liep te duwen. Wim Schermerhorn die, zoals reeds opgemerkt, zijn hond het kleine wagentje met de melkbussen liet trekken en er zelf naast liep. Aris Poppen, die altijd zijn ene voet-met-klomp-eraan op het achterwerk van zijn "Zwart" liet meedeinen. Rotteveel, met zijn mooi donkergroen gelakte bakwagen en het paard ervoor dat altijd zo driftig van het fabrieksplein weer de weg opdraafde alsof het haast had om thuis te komen, als de melk was afgeleverd. UITBETALING En dan waren er de avonden, waarop ik mijn buren, de meesten met een sigaar in het hoofd en het opknappers- pak aan, Ceres-waarts zag wandelen, meestal in kleine

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1989 | | pagina 20