16 Op de plattegrond van "De Ceres", hiernaast, is 1 de melkontvangst met bascule, 2 kaaspersen 3 pekelbak, 4 stelling met kaaskoppen, 5 zoutkist, onder de trap; 6 fornuis, 7 kolenhok, 8 ketel huis met verticale stoomketel, 9 nortonput onder afdak, 10 gesloten houten bak waarin de kaaskoppen werden ge stoomd; 11 klinkerpaadje naar de plee. De kaasopslag, op stellingen met kaasplanken, waarin voor elke kaas een ronde uitholling, bevond zich op de zolder, die in vertrekken was onderverdeeld. Er waren ook bedsteden voor de kaasknechts. de Jisperweg in de Beemster en "De Toekomst" aan de Rijperweg (tussen Middenweg en Nekkerweg) in dezelfde polder. Ook de - inmiddels gesloopte - kaasfabriek te Graft (laatstelijk de werkplaats van timmerfabriek Veer man) was, gezien het stolpmodel, gebouwd door Koppen, evenals "De Ceres" aan de Middelweg in de Starnmeer. Jammer genoeg heeft een vorige eigenaar, als bewoner, gemeend dat pand geheel te moeten verbouwen, waardoor de bakstenen muren onder een lila-kleurige granol-laag zijn verdwenen, de tegels met de naam zijn vernield en ook anderszins wijzigingen in de architectuur zijn aange bracht waardoor het oorspronkelijke karakter geweld is aangedaan. Reyer Koppen en Zoon heeft ook wel kaasfabriekjes van ander model gebouwd. Een voorbeeld daarvan vinden we in de "Wilhelmina", hoek Hobrederweg-Jisperweg in de Beemster. Vele jaren woning van de familie Van der Oord, en laatstelijk eveneens vele jaren woning en bakkerij van Steevers, de laatste roggebroodbakker in onze omgeving. Karakteristiek v oor het interieur van "Koppen' s kaas- fabrieken" was dat de ruimte van de kaasmakerij was betegeld met hardgebakken ongeglazuurde gele tegels. De vloer liep schuin af naar het midden, waar een schrob- en afvoergootje in het beton was aangebracht. Verder wa ren de kaasbakken en het meeste houtwerk, voor zover geverfd, van het bekende "staltjesblauw" voorzien, ter wering van vliegen. Over "De Ceres" en zijn geschiedenis vertel ik U in het hierna volgende artikel.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1989 | | pagina 18