gezind weeshuis, Vlaander 8. Het mooiste gezicht erop heeft men van het Snorderspad. De gevel op zich is al 'n plaatje. Die voordeur is, ook toen er ooit nog eens een mooie hardstenen stoep voor stond, nooit veelvuldig ge bruikt geweest. Deze weeshuisvoordeur werd alleen ge bruikt bij bijzondere gelegenheden; voor "rouw en trouw", zoals dat heet. Als je er nu van binnen naar buiten zou lopen, maak je een smak van bijna een meter. Dus toch rouw. De mooie grote stoep is in de jaren '50 opgeof ferd om het verkeer toe te laten (en dat op het Vlaander'. Tegenover dit pand is het deurtje te zien van Vlaander 1. Ook niet meer in gebruik en dus weggetimmerd. Dit type woning werd meestal gebouwd in de tijd dat reparatie of nieuw bouw van zo'n groot huis niet meer was op te brengen. Ze waren laag, maar wel lang in verband met de meestal grote gezin nen. Zo' n zelfde type huis vinden we op Kerk straat 11. Ook een weggetimmerde voor deur, maar de stoep ligt er nog. (Het pand met die "linkse" dak pannen, zie Chronyke 1 988 nr 5). Ook op het Vlaander, maar dan nr 4, een niet zo mooi wegge timmerde voordeur, maar wel functioneel voor de bewoners, TLitngrachi g Dg want met zo'n gang toch weinig aan. Nieuwland 1 f) r*. erachte:r Jiad je er 6 ivieuwiana 1U heeft een voordeur waar eerst een kruiwagen klimop voor vandaan moet worden gesnoeid om hem te kunnen zien. Dus, niet in gebruik.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1989 | | pagina 11