CADEAU MET 'N STAARTJE VOOR DE RIJP Loef smid. ertijd het 'g, Rens u Eddy lelaar .s zijn u de wo- gegaan, vader m de aetaalde eveild was geen ,kerij had childerij t vorige kker meer kwamen 3 tracte- Hij woon- wandeling t van Zwaluw" khuis Schouten, ;voe rde r. en gedis - egere ijn eind ;n ge len kruide- duw Slot, Gerrit dus, s Gerrit's cnecht en k tim - merman, maar had tijdens de bouw van het nu oude post kantoor een ongeluk gekregen waardoor hij invalide was geworden en dus afgekeurd. Hij deed sindsdien in verzeke ringen en haalde "fondsgeld" op. Vele jaren is hij wethou der geweest, nadat hij als raadslid voor de SDAP was ge kozen. Dan volgde een krenten- en rozijnenpakhuis. Van wie weet ik niet meer. Het stond waar later "De Nieuwe Beemster" (nu: woninginrichting Peter Borst) werd gebouwd. Tot in de jaren 1 50 is er nog de fabriek van tubes room in geves tigd geweest. Er naast was eertijds de scheepswerf van Arie van Aken, hij was tevens gemeente-opzichterde voorganger van K. Humer en later Fien de Jong. Dan kreeg je twee pakhuizen, waarvan er één in gebruik was door de vader van Jopie Hoek, voor de opslag van vodden en als stalling voor de hondewa gen met "diggelegoedpjet andere pakhuis was in gebruik bij de gebroeders Lakeman. Zij waren paardenhandelaars. Tot slot, maar dat weet ik alleen van overlevering, was er nog de barbierswinkel van Jacob Vilten, bij het "Bak ker sbruggetjeop de hoek van het Bakkersgrachtje. Daar kon je tevens een biertje kopen. Vóór hem had ene Dijk stra er zijn scheersalon, volgens het ansichtkaartenboekje: s zaterdagavonds knippen, scheren, vijf sigaren en een flesje bier, voor de kapitale somma van totaal een kwartje. Maar dht was voor mijn tijd. Dat er In mijn tijd niet minder is veranderd langs de Tuingracht, heb ik nu met mijn "wan- ling" wel duidelijk gemaakt, hoop ik. Jan Cldenburg. Het Kamerhop bij Spijkerboor was voor de droogmaking in 1643 één geheel met de Starnmeer. Door het graven van de Noorderringsloot (van Spijkerboor tot Oost- graftdijk) werd het een afzonderlijk poldertje van 46 H.A. Daarom had men ook een eigen molen nodig. Deze heeft dienst gedaan van 1643 tot 1734. Toen kwam er een duiker onder de Noorderringvaart en zorg den de Starnmeermolens voor de bemaling. De ringsloot werd in ca 1820 opgeslokt bij het graven

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1989 | | pagina 7