Portegies. Hi '15 een "gn. "burgersmidgeen hoefsmid. Dan de wonir.r van tandarts Gevers. Daar was indertijd het expeditiebedriif van Flipsen, later, tot na de oorlog, Rens Spaarman. Vervolgens de woning van voorheen Jan van Tol, nu Eddy Vilten jr. Hier woonde de reeds genoemde wijnhandelaar Erdtsieck. Het pakhuis "De Zwaluw", ernaast, was zijn opslagplaats van fust. Een paar huizen verder staat mijn geboortehuis, nu de wo ning van Maarten van Tiel. Nadat wij er uit waren gegaan, was er de aardappelenhandel van Dirk van Tiel, de vader van Maarten. Zijn moeder was administrat rice van de veilingvereniging "B. P. enG" in Purmerend. Zij betaalde ook uit aan de tuinders die in Purmerend hadden geveild en ook dat betekende: vaak volk aan de deur. Zo'n zelfde situatie had je bij bakker Roelofs. Hij was geen bakker meer, maar gemeente-ontvanger. Zijn bakkerij had gestaan aan het Vlaander en is nog te zien op het schilderij van de "werf van Kieljan" waarvan een foto in het vorige "Chronykje" was afgedrukt. Hoewel hij dus geen bakker meer was, zeiden we altijd nog bakker Roelofs. Bij hem kwamen de onderwijzers aan de deur, voor hun maandelijks tracte- ment, toen hij gemeente-ontvanger was geworden. Hij woon de waar nu Gré Poel-Kaptein woont. Dus, in onze wandeling nog net vóór Maarten van Tiel. Aan de andere kant van zijn woning weer een pakhuis, wat nu, net als "De Zwaluw" in gebruik is door aannemer G. Slot. Dit tweede pakhuis was het eigenlijke wijnpakhuis van Erdtsieck. Jan Schouten, de vader van Annie Eger-Schouten, was er de zaakvoerder. Het opschrift boven de deur, "Bergplaats van wijn en gedis tilleerd van G. de Graaff" herinnert nog aan de vroegere bestemming. De wijnhandel van Erdtsieck is aan zijn eind gekomen door enorme belastingschuld. Alles is toen ge veild en Erdtsieck heeft zich van het leven beroofd. We komen nu aan het winkeltje van Jan de Groot. Een kruide nier swinkeltje. Later werd het gevoerd door mevrouw Slot, de moeder van Bab en Leen Slot, grootmoeder van Gerrit dus, Jan de Groot had tevens een timmerzaak. Daar was Gerrit's grootvader, die ook Gerrit Slot heette, de meesterknecht en later de opvolger. Ernaast woonde Stubenitsky. Hij was oorspronkelijk tim -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1989 | | pagina 6