De winkels en anders nering aan deïuingracht (ca 1900 -1S45) De sluiting van de kruidenierswinkel van Cees Bunschoten, per 1 januari jl. betekende het einde van de laatste winkel aan de Tuingracht. Want, zoals ook in andere straten van De Rijp, in de jaren voor de tweede wereldoorlog waren ook langs de Tuingracht tal van winkeltjes en ambachtelijke be drijven en andere nering gevestigd. Het begon al aan het Rolderspad. De woning waar nu Jan Ot- sen woont was toen veel langer en in drieën bewoond. Aan de havenkant woonde Dirk de Jong, de vader van Dirk de Jong de postbode. Dirk senior was ook al bij de post, maar hij fungeerde tevens als afslager op boelhuizen. Vaak was hij er tevens de opkoper van meubilair. Die meubels waren bij hem aan het Rolderspad te koop. Beide andere woningen in het zelfde pand werden bewoond door resp. Jan Zwerver en Piet Kokkes. Beiden vrijgezel. Jan Zwerver was huisknecht bij Frans Erdtsieck, de wijn handelaar aan de Tuingracht, waarover straks meer. Jan Zwerver was tevens werkzaam in de bottelarij van Erdtsieck Halverwege het Rolderspad, aan de andere kant, was de schilderswerkplaats van de gebroeders Arie en Klaas Spaar- man. Op de hoek van de Tuingracht, nu woning van Klaas 'vVoestenburgwaren de gebroeders Hoek gevestigd, met hun metselbedrijf. Daarnaast, aan de Tuingracht, de nu geslo ten winkel van Bunschoten. Voordien was er de winkel in boter, kaas en eieren van Herke Marrees, de grootvader van Cees Bunschoten. Vóór Marrees was er de slagerij van Jan Zwart in gevestigd. Vóór hem slager Jan de Lange. Het pakhuis ernaast was de bra ndstoffenhandel van Gerrit Visser, tevens leverancier van petroleum en - na de oorlog - ook van flessengas. Vervolgens kwam de bakkerswinkel van T. Dammes. Hij ad verteerde met zijn "wereldberoemde honing-taai-taai". Een andere vermaarde slagzin in zijn reclames was "goede wijn behoeft geen krans". Bakker Dammes hield de traditie in ere van de warme bollen en spouwers (beschuit met anijs zaad) op Luilakmorgen. Vóór Dammes zat er eerst een bakker Honig in die zaak,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1989 | | pagina 4