e-S0 fl -rt X O X o 03 c O H 03 x> fl O 6 V T3 O *h 43 <HH n) h O 00 •H O,^ 3 h 4) 0) ■+H TH ®J CO <u O ft (I) 4) CO I cti - *4 I <v ni n n Oh C 43 N M 4) E X> -iH >H jj 43 G qj 4) TJ jj ri h 43 si rt o dj - ONZE JAARVERGADERING wordt gehouden op dinsdag 21 februari a. s. in Het Rijper Huis aan de Driemaster, aanvang 20. 00 uur. De agenda en het jaarverslag 1988 ontvangt U hierbij af- derlijk. Na de behandeling van de agenda volgt de vertoning van een voor-oorlogse zwart-wit film over de dorpen van het Schermer eilandmet opnamen van o. s. het knikkeren in Grootschermer en fraaie "shots" in West-Graftdijk. Voorts een kleurenfilm van de Eilandspolder in zomer en winter en, op beeldscherm, het t. v. -journaal over de grote brand van 1654 wat gemaakt is in de laatste da gen van 1988 en de eerste dagen van 1989, voor de ver toning tijdens de nieuwjaarsreceptie in de sporthal, op 7 januari jl, de "jubileumdag" van die brand. IN DE VORIGE CHRONYKE stonden zóveel plaatjes, dat de ruimte ontbrak om duidelijk te maken waar "de werf van Kieljan" (foto op pag. 10 van Chronyke 5 - 1988) heeft bestaan. Dat was tussen de Rijp- sloot (langs de Rechte straat) en de Kerkstraat. Het tussen- slootje gaat onder het hoge bruggetje door waar thans de Kerkstraat on-onderb roken doorloopt over het dammetje bij "De Tokkel". De woning met de twee vensters, midden op de foto is de scheerwinkel van Zon. Daar staat nu de woning van Cor Klous. Het hoge puntdak achter het brug getje is de - gesloopte - bakkerij van Roelofs. BIJ DE KERSTPRENT 1988 werd vermeld dat het een reproduktie was van een aquarel van Willem Spaarman. Het was er echter een van zijn zoon Arie Spaarman, die echter wel de aquarel had gemaakt naar een schilderij van vader Willem. DE VOORJAARSLEZING wordt gehouden op 11 april a. s. 20. 00 uur in "Het Rijper Huis". Nadere bijzonderheden in het maartnummer van onze "Nieuwe Chronyke".

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1989 | | pagina 3