Een Nieuwe Chronyke verschijnt tenminste viermaal per jaar. Leden van de Oudheidkundige Vereniging Graft - De Rijp ontvangen het gratis. Losse nummers zijn h 2,50 plus eventuele verzendkosten verkrijgbaar aan het secretariaat van de vereniging. Kopij voor het blad zenden naar het secretariaat of naar Vic Wijnekus, Haringbuis 104, 1483 CW De Rijp. De uitgave van "Een Nieuwe Chronyke" wordt mede mo gelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Jan Boon. Het dagelijks bestuur van de Oudheidkundige Vereniging wordt gevormd door: C.A.Eyking, voorzitter, tel. 1385; C. Booy, secretaris, Heikeshof 21 1483 XE De Rijp, tel. 1826; A.Koerse, penningmeester, tel. 3563. Het dagelijks bestuur van de Stichting Museum "In t Houten Huis" wordt gevormd door: L. den Engelse, voorzitter, tel. 3044; L. N. H. Bakkersecretaris, tel. 4113, Rechtestraat 78; O.Brunsting, penningmeester, tel. 3167. INHOUD VAN DIT NUMMER: Onze jaarvergadering Pag- 1 In de vorige Chronyke (werf van Kieljan) 1 Bii de kerstprent 1988 1 i "1 De voorjaarslezing 1 De winkels en andere nering aan de Tuingracht 2 Cadeau met een staartje voor De Rijp 5 Van piraat tot Weltevree en hoe Jan Jansz in Korea verzeild raakte 7 Wat t "Wegwijzer"-erf opleverde H Dronken Hoppie, 'n Swiebertje in NHolland 14 Museumjaarkaarten Weet U waar dit is. "16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1989 | | pagina 20