„ER STAAT GESCHREVEN" „ALS AMOR REGEERT" „HET RIJPER KLEIN TOONEEL" OPENBARE UITVOERING BAL NA TOONEELVEREENIGING OP ZONDAG 27 DECEMBER 1936 IN DE ZAAL VAN DEN HEER Jb. POST jan.es j de Hr, j. Kostelijk Entrée f 0.65, belasting inbegrepen Aangesloten bij den W. Fr. Bond van Tooneelvereen. SPELLEIDER: DE HEER K. TUIN AANVANG 7.30 UUR Opgevoerd zal worden: Tooneelspel in vier bedrijven door J. V. D. POLL Rolverdeeiing: Mevr. Henderson Mej. A. Salentijn-Vlaanderen Thomas) de Hr. P. Kostelijk Florence, vrouw van Thomas Mej. A. Zomerdijk Mr. Parker, vader van Florence de Hr. J. Dammes John, zijn zoonde Hr. L. Slot Ivy O' BrienMej. N. Akkerman Freddy, haar broerde Hr. J. Dekker Het stuk speelt in Engeland gedurende en na den oorlog lste bedrijf: Augustus 1914 2de bedrijf Mei 1918 3de bedrijf Augustus 1918 4de bedrijf Febr. 1919 Korte klucht in één bedrijf door W. v. d. BERG Plaatsbespreken van 12-1 uur op den dag der uitvoering Max. 5 plaatsen p.p.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1989 | | pagina 19