Ié Mijn vader zong het wel eens Daardoor kan ik het nog uit mijn hoofd. Bram Caton, Bergen vVEET U WAAR DIT IS?. vroegen we in het vorige Chronyke, bij een foto uit de Rechtestraat van De Rijp. "Het is de drogisterij van Appel meldden mevr. G. Stoop- Woe stenburgmevr. K. Bankersen-Ruiterde heren D. Rij- kes, J. Pielage, D. de Jcngh, A. Zomerdijk, E. Beumer (te Amsterdam) en P. Kostelijk (te Hilversum]. Siem Hooij- berg en Harm Klous en ook enkele anderen reeds genoem den gaven in chronologische volgorde de volgende bewoners: de heer Schreuder (jaren '20), mevr. Hollaar-Boon (jaren '30), A. Kuin (eind jaren 30 tot jaren 50), nadien Jan Kostelijk. Zij allen exploiteerden er de drogisterij. Nadien verbouwde Herman Kaptein de zaak tot kruidenierswinkel en nu alweer bijna 20 jaar is er de zaak van de "groente- broers" Brouwer in gevestigd. Alle inzenders, \an wie velen zich ook de rampzalige brand bij de heer Kuin in 1944 of '45 herinnerden, hartelijk dank'. Dc bewoner ten tijde dat de foto gemaakt werd was inder daad drogist J. W. Appel, oftewel Jacob Appel, zoals T. J. Bruntink meldde. «-MUSEUMJAARKAARTEN - Evenals in voorgaande jaren is het Rijper museum "In 1 t Houten Huis" weer betrokken bij de verkoop van museum jaarkaarten. Daarmee heeft men gedurende 1989 gratis toegang tot ca. 375 musea in Nederland. De prijs van de jaarkaarten bedraagt ditmaal: voor personen tot en met 25 jaar f 15. houders van een 65+pas 20. overige geïnteresseerden 30. Daar het museum momenteel gesloten is, kan men de kaarten verkrijgen bij: C. Mol, Dorpsstraat 25 te Graft, tel. 02997-1 575. L. den Engelse, Wevershof 73 te De Rijp, tel. 3044. O.Brunsting, Rechtestraat 25 te De Rijp, tel. 3167.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1989 | | pagina 18