i m-iken met penningen die ca 250 jaar geleden uit Duits land zijn ingevoerd. Overigens was Duitsland onder de Grafter bodemvondsten toch al goed vertegenwoordigd in het schervenmateriaal. De oudste gedateerde scherf dd. 1596, kwam uit het ge bied van Wanfried aan de Werra. Ook Rijnland, omgeving Krefeld en het vVesergebied waren vertegenwoordigd in de aardewerkvondsten, alsmede het Keulse gebied, met steen goed uit Frechen. Vier baardmankruiken en twee blauw witte kruiken van ca. 1650 vertegenwoordigden die Keulse contreien. Dat men in Duitsland voor de export produceerdeblijkt uit o. in. het feit dat van de vier in Grail gevonden baardman kruiken er één het Amsterdamse wapen droeg en een an dere het vermoedelijke wapen en de naam van Landsberg. Die levert tevens een puzzel op, aangezien er in het oude Duitse rijk drie steden van de naam Landsberg bestonden. Eén in het huidige We st-Duitslandten weshn van Mtlnchen, een in het tegenwoordige Oost-Duitsland, ten noorden van Leipzig en een in het tegenwoordige Polen. Dit derde Landsberg is nu omgedoopt in Gorzow Wilkopolski. Het ligt aan de rivier de Warta, een zijrivier van de Oder.die bii Stettin in de Oostzee uitmondt. Stettin was één van de Oostzeehavens die door Nederlandse schepen werd aange lopen, voor de verkoop van haring en om er graan te laden. Dit wetende, kun je de volgende veronderstelling opbou wen: Is de betreffende kruik via de Rijn naar Nederland ver scheept, voor doorvoer over de Oostzee en via Stettin en de Oder naar 1 nndsberg in het huidige Polen Bedacht dient hierbij dat in die tijd de waterwegen de meest be trouwbare en snelste verbindingen waren. Of heeft een Grafter schipper de kruik met inhoud uit het Westduitse Landsberg meegenomen? Derde mogelijkheid was dat de kruik toch voor een van beide andere Landsbergen bestemd was, maar door problemen met vervoers- of oorlogsom standigheden bij toeval in Nederland is blijven "hangen". Om uit deze puzzel te komen zal er in de archieven gedoken moeten worden, of naar de drie steden Landsberg om na te gaan welke het stadswapen voert wat op de kruik staat: vier Andreaskruisen op een horizontale balk. Andere vondsten van buitenlandse herkomst bestonden uit m

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1989 | | pagina 14