11 WAT 'T "WEG WIJZER'-ERF OPLEVERDE Hieruit en ook uit een andere verklaring van Hamel kunnen we opmaken dat Jan Jansz Weltevree in 1667 nog in leven was. Dit in tegenstelling tot hetgeen bij zijn standbeeld ver meld staat, nl. "overleden 1660. Peter Eggers Bronnen: Verhaal van het vergaan van het jacht "De Sper wer" - door Hendrik Hamel, uitgegeven door B. Houtink. The Dutch come to Korea - 1971 door Gari Ledyard. Het boek "J. P. Coen" Rijksarchief Den Haag: Brief Pieter Nuyts V.O. C. 1092. Scheepspapieren van de Hollandia, V.O. C. 1089, blz. 344 - 345; 350 - 355; 356 - 375; 384 - 390. Dagregisters Decima-Japan sept. 1666 V.O.C. Enkele jaren geleden hebben leden van de Oudheidkun dige Vereniging zich bezig gehouden met een opgraving op het terrein van de voormalige kleuterschool "De Wegwijzer te Graft. Tijdens deze opgraving is een grote hoeveelheid voorwer pen gevonden, bestaande uit aardewerk, glas, leer,been, hout en bovendien een hoeveelheid voedselresten zoals mossel- en oesterschelpen, graten, botten en pitten. Aan metalen voorwerpen zijn behalve de gebruikelijke tin nen lepels de volgende dingen gevonden: een henneploodje uit Oudewater, verzilverde knoop, brilmontuur met het glas er nog in, koperen haakje, stuk van een slotbeslag en twee speelpenningen. De laatste zijn opgestuurd naar het Penningenkabinet. Ze blijken afkomstig uit Neurenberg. Eén van de penningen was in nog zo goede staat dat men de ma ker ervan kon noemen: Johann Conrad Höger. Deze was werkzaam in Neurenberg in de periode 1705-1743. De voor zijde van de penning vertoont een afbeelding van Lodewijk XIV; de achterzijde waarschijnlijk rustende Victoria. De andere penning laat een portret zien van waarschijnlijk Willem III, koning van Engeland. Blijkbaar hebben we dus

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1989 | | pagina 13