10 Door een storm is de jonk uit de koers geraakt. Op voor melde datum was nog niets ervan vernomen, zodat een on geluk werd gevreesd. Het jacht "Ouwerkerk" is kort daarop uitgezeild, richting Japan. Het zou de Japanse, laat staan de Koreaanse wateren nooit zien, want op zijn beurt werd de "Ouwerkerk" gekaapt door een Portugees schip, opgebracht naar Macao en daar verbrand. Van de bemanning is nooit meer iets vernomen. En onze Rijper Jan dan? Die zat als één van de overgestap te zestien, de prij sbemanningop de jonk. Hoe die Chinese jonk, met zo'n kleine Hollandse bemanning en de 80 gevangen Chinezen in het ruim, zo' n 1200 km uit de koers is geraakt, laat zich enkel fantaseren. Zaken als een moeilijk bestuurbaar schip, een onbekend zeegebied, stormen en typhoons zorgden er uiteindelijk voor dat ,Jan Janse in Korea verzeild raakte. Hamel verklaart hierover aan het V.O.C. -opperhoofd op het eiland Decima, bij Nagasaki (Japan) in september 1666 het volgende: Weltevree vertelde ons, toen hij nog bij ons was op het ei land Cheju dat hij int jaar 1627 vaarde op het jacht "Ouwer kerk" en dat hij overgeplaatst werd op een zekere jonk die dooi* de "Ouwerkerk" overmeesterd was in het kanaal tus sen China en Formosa en dat de jonk dicht op de kust van Korea gedreven was en dat hij en een aantal maten aan land gegaan waren om water in te nemen en dat hij en twee met gezellen door de Chinezen overmeesterd waren. De metgezellen waren Dirck Gijsbertz uit de Rijp en Jan Pieterse Verbeest uit Amsterdam. Wat er met de overige bemanningsleden is gebeurd, zal al tijd een raadsel blijven, evenals hoe de Hollanders aan de Chinezen wisten te ontsnappen. In januari 1667 wordt Weltevree - hij is dan al 72 jaar - officieel over zijn verleden ondervraagd door Koreaanse en Japanse autoriteiten. Dit in verband met de ontsnapping van Hamel, het jaar daarvóór. In deze, door hem ondertekende verklaring zegt Weltevree dat hij en zijn metgezellen na hun aankomst 4 of 5 jaar in de havenstad Pusan hebben gewacht op toestemming van de Japanners om naar Japan te mogen, maar dat de Japanners hen niet accepteerden. Waarna ze uiteindelijk alledrie naar Seoel gezonden zijn.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1989 | | pagina 12