8 jarige oorlog, die <5<5k in het verre oosten werd uitgevoch ten. Met een ongekende expansiedrift deed de V.O.C. er alles aan, de handel uit te breiden; waar mogelijk factorijen te stichten en ten koste van de Engelse en Portugese concur rentie een monopolie-positie te verwerven. Het was J. Pz. Coen een doorn in het oog dat de Portugezen in China een handelspost en fort hadden: Macao. Vandaar dat in 1622 een grootscheepse poging werd ondernomen, die stad te verove ren. De opdracht was ook, zoveel mogelijk Chinezen gevangen te nemen, met het doel daarmee Batavia te bevolken en hen een fortificatie te laten bouwen. De aanval op Macao werd een mislukking. De keizer van China verbolgen en de kans op een handelspost was verke ken voor de "rode barbaren", zoals de Chinezen de Hollan ders noemden. Die Hollanders lieten het er niet bij. In 1624 werd begonnen met de bouw van fort Zeelandia op het eiland Formosa (Taiwan), dicht voor de Chinese kust. Fort Zeelandia zou dienen als tussenstation voor V.O. C. - schepen die onderweg waren van Batavia naar Japan en als uitvals basis voor strooptochten op de Chinese kust en kaapvaart tegen Chinese jonken. In de handel met Japan, die voor de V. O. C. zeer profijte lijk was, waren chinese zijde en porcelein de belangrijkste ruil-artikelen. Zeeroverij was een officiële V. O. C. -poli tiek om aan deze artikelen te komen. De Japanners, die de handel met de V.O.C. dicteerden, wa ren heer en meester in hun regio. Het was de Hollanders dan ook ten strengste verboden zeeroverij te bedrijven in de Japanse en Chinese wateren. Voor de V.O.C. was het dan ook van het grootste belang, deze clandestiene activi teiten voor de Japanners verborgen te houden. Reden waar om H. Hamel verschillende feiten over Weltevree verzwijgt in zijn boek. Het is tegen deze achtergrond, waar we Jan Jansz Welte vree moeten plaatsen, als hij de 23e mei 1626 met het schip "Hollandia" het vaderland verlaat en richting Batavia zeilt. Hij is dan 30 h. 31 jaar. Uit Koreaanse archiefstukken blijkt dat dit niet zijn eerste reis naar de Oost is. Toch blijft het gissen wat zijn functie is bij de V. O. C. In het reisverslag worden tal van Jan Janszonen genoemd. De naam Weltevree komt er niet in voor. Dat komt later pas,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1989 | | pagina 10