Helderse Historische Vereniging Secretariaat: Postbus 26 1780 AA Den Helder website: www.heldersehistorischevereniging.nl 97 Bestuur Waarn. voorzitter: M.R.M. Spetter tel. 0223 642829 e-mailadres: fam.spetter@quicknet.nl_ Vice voorzitter J. Minneboo, tel. 0223 691391 e-mailadres: j.minneboo@quicknet.nl Secretaris: A. Wijma-Kuiper, tel. 0223 635095 2e Penningmeester: P.F. Poortvliet, tel.0223 621997 e-mailadres: pfpoortvliet@planet.nl Lid: N. Bais, tel. 0223 615477 e-mailadres: nabais@planet.nl Lid: J. Buijs, tel. 06 22100829 e-mailadres: cc@quicknet.nl Lid: H.J. Nieuwenhuizen, tel. 0223 630280 Lid: M. Noot, tel. 0223 613378 e-mailadres: m.noot@quicknet.nl Lid: T.J.A. Popma. tel. 0223 646558 Lid: J.H. Swagerman, tel. 0223 621276 Redactie Levend Verleden J.P. Ambriola, tel. 0223 617607 Drs.J.T. Bremer, tel. 0224 221569 M. Noot, eindredactie, tel. 0223 613378 R. Schendelaar, tel. 0223 757898 P. Lap, fotoredactie, tel. 0223 642340 P.J. Zeeman, fotoredactie, tel. 0223 646879 Ledenadministratie: J.H. Swagerman, 0223 621276 e-mailadres: j.swagerman@wxs.nl Contactadressen werkgroepen Verspreiding blad serviceafdeling verkoop D. Makelaar, tel. 0223 625895 e-mailadres d.makelaar@quicknet.nl. Bibliotheek en archief J.N.A. Krijgsman, tel. 0223 635039 J. Smit, tel. 0223 620908 Werkgroep presentatie A. Wijma-Kuiper, tel. 0223 635095 Fotowerkgroep en beeldbank P.J. Zeeman, tel. 0223 646879 P. Lap, tel. 0223 642340 Vijfentwintigste jaargang, nr. 4 juni 2013 ISSN1871-8655 Dit blad is een uitgave van de Helderse Historische Vereniging Verschijnt 4x per jaar. Bij de voorplaat De Schorpioen van het Marinemuseum en zicht op het Torp. Losse nummers Zolang de voorraad strekt 6,50 per stuk. Prijs themanummers op aanvraag. Verkrijgbaar bij de serviceafdeling verkoop, D. Makelaar. Inleveren kopij Kopij voor Levend Verleden bij voorkeur mailen (tekst en foto's apart, beiden als bijlage in de e-mail) naar het redactiesecretariaat Middenweg 71, 1782 BB Den Helder, e-mailadres r.lcuys@planet.nl. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen niet te plaatsen, in meerdere delen op te splitsen of in te korten. De inhoud van de geplaatste artikelen is voor verantwoording van de auteur en niet voor die van de redactie of de vereniging. Bank: ING rek. nr. 3154517 ten name van de Helderse Historische Vereniging, Den Helder. Banknummer per 01-01 -2014 NL13.INGB.0003.1545.17 en BIC: INGBNL2A De contributie bedraagt 22,- per verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni). Technische realisatie en lay out: uitgeverij PIROLA Webmaster J. Koudijs, e-mailadresj.r.koudijs@hccnet.nl

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2013 | | pagina 1