Hedendaagse Historische Voorvallen April 2006 Zaterdag 1 april. Een markante man gaat met pensioen, Hendrik-Jan de Grood. Sinds 1976 was hij sociaalraadsman en stond hij vele 'gewone' Heldernaren bij die in juridisch zwaar weer verzeild waren geraakt. Tien dienstjaren minder, maar nog altijd twintig in getal heeft Jaap Vonk erop zitten als trouwe vrijwilliger van buurthuis De Overzet. De buurthuiskoepel HVBWS benoemt Vonk tot lid van verdienste. Diezelfde buurthuisvereniging luidt de noodklok over het onderhoud van haar negen vestigingen. 100 duizend euro is op korte termijn nodig, een bedrag waarvan de koepel zelf niet meer dan een kwart kan opbrengen. Een list is dringend geboden, maar wie verzint hem, is de prangende vraag. In 1996 werd in Nieuw-Den Helder het Buurtbedrijf opgericht. Werk voor uitkeringsgerechtigden was het belangrijkste doel. In april 2006 ploft de zaak, waardoor vijftien mensen op straat komen te staan. Aan werk had het bedrijf geen gebrek, doch het zijn financiële problemen die het over de kop doen gaan. Positiever nieuws van het arbeidsfront is de melding dat het onderhoud van windmolenparken Den Helder honderden banen kan opleveren. Let wel: 'kan opleveren' en dit niet eerder dan over vijf jaar. Witte rook stijgt op uit de schoorsteen van het stadhuis. Den Helder heeft een nieuw college. Het is geformeerd door fractievoorzitter Theo Rijnten van de PvdA, de partij die de verkiezingen van 7 maart won. Paul Kragt krijgt de portefeuille welzijn, personeel en organisatie toebedeeld. Hans Boskeljon gaat zich richten op ruimtelijke ordening. Beiden zijn van de PvdA. De WD levert twee deeltijdwethouders: Linda Rose Smit voor jeugd, educatie, sport en cultuur en Bernard Fritzsche voor financiën en onder meer stadsvernieuwing. De CDA-er Cor Hienkens treedt aan als wethouder van economische zaken en werkgelegenheid. Ontwikkeling van de haven is speerpunt nummer 1 van de nieuwe coalitie. Gewoon Samen Doen! is trouwens het motto van het uit te voeren coalitieprogramma. Het college steekt overigens onder zorgelijke omstandigheden van wal, want de gemeentekas schijnt leeg te zijn. Vormen CDA, PvdA en WD de coalitie, de oppositie bestaat uit D66, de Stadspartij Den Helder, ChristenUnie, KiesKees.nl. Progressief Den Helder, GroenLinks, de Socialistische Partij en de Partij Prins voor Behoorlijk Bestuur. Prikkelend nieuws manifesteert zich aan de havenkant. Medewerkers van het seksblad Chick delen blaadjes uit aan passanten die op weg zijn naar de Nieuwe Haven. Om de marinemensen een hart onder de riem te steken nu er een verbod heerst op het bekijken van porno in militaire openbare ruimtes, zo licht iemand van Chick toe. De publiciteitsstunt haalt het landelijke nieuws. Achtergrond van dit alles zijn seksueel getinte incidenten aan boord van marineschepen die eerder voor brede beroering zorgden. Den Helder heeft wat te stellen met haar landelijke imago. Overigens maakt de sterke arm een eind aan de opmerkelijke uitdeling Leerlingen van de Thorbeckeschool assisteren bij de heropening van de vernieuwde Wezenstraat. Zij staat model voor de aanpak van andere woonstraten in de binnenstad. Aan de kop van de Koningstraat bij het Koningsplein worden de eerste iepen geplant voor het toekomstige Koningspark. Ook aan de Binnenhaven krijgen jonge iepen een plaats. 82 stuks maar liefst. Eind april wordt de marinestad opgeschrikt door het nieuws dat het Marinemuseum aan de Hoofdgracht slachtoffer is van een kunstrook Het gaat om een schilderij van de schilder H.A. Jaarsma uit 1933 van torpedoboot hr ms Z1 en een doek uit 1912 van P. Arntzenius voorstellende de hr ms Noord Brabant. In 2005 deden archeologen proefboringen aan de Kanaalweg en op het parkeerterrein voor de Nieuwe Kerk aan de Weststraat. Afgezien van een stuk touw werd niets interessants gevonden. Toch sluiten de archeologen niet uit dat er sporen van vroegere kustbewoners te vinden zijn, zelfs van voor het jaar nul. Aanwijzingen hieromtrent zijn al eerder gevonden in de ondergrond van het Gemini Ziekenhuis. Vervolgonderzoek wordt aangeraden, voordat de eerste spade de grond in gaat voor de stadsvernieuwing. Verder nieuws met namen. Sien en Jan Bijl vieren hun 60-jarig huwelijk. Riekje en Ebel de Wind doen dat ook. In stilte vertrekt pastoor J.P.C. van Diepen (65) met pensioen. Van Diepen 'stond' sinds 1998 in Den Helder. Het hof der Krabbetukkers wordt overspoeld met onderscheidingen en promoties. Zo mag gardeofficier Paul Simon zich voortaan met de eretekenen van een hofmaarschalk tooien. Serieus van aard is de jaarlijkse lintjesregen die hare majesteit doet neerdalen. Tien burgers valt deze eer te beurt: Elisabeth van der Kuij (85), Martinus Mommaas (77), Klaas Luiting (73), Wolter Jacob Weidema (71), mevrouw Carol de Haseth (64), Willem Reinder Kooijman (61), Albert Kisteman (58), Pieter ten Boekei (54), Paulus Hendrikus Verploegh (52) en Marja Vermeulen (46). Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Verploegh krijgt de onderscheiding

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2006 | | pagina 27