Ceschenkenlijst de WD trekt zich daarop terug uit de commissie Oude Rijkswerf die onder meer het reilen en zeilen van B&W onderzoekt bij de restauratie van de voormalige marinewerf (zie ook hierboven). Mevrouw Biersteker, die ook lid is van deze commissie, zou door haar aanval op De Groot niet meer onafhankelijk zijn, aldus de WD. Wethouder Nico Bais van financiën beklaagt zich in een brief aan zijn partij, het CDA, dat er van collegialiteit binnen het college weinig tot geen sprake meer is. In de boezem van B&W bestaat onenigheid over uitbetaalde bonussen aan directieleden van Willemsoord. Bais zegt dat B&W er tijdig van wist, maar burgermeester Staatsen ontkent dit. Verder verwijt Bais de gemeenteraad een gebrek aan vertrouwen en respect inzake de ontwikkeling van de oude rijkswerf Willemsoord. Wethouder De Groot zet vervolgens de aanval in op burgemeester Staatsen. Die zou de mederegisseur zijn van een roddelcampagne tegen zijn persoon. De Groot eist dat Staatsen opstapt. De burgemeester en de wethouders Bais, Vos en Waltmann zeggen vervolgens het vertrouwen op in De Groot. Staatsen noemt het verwijt van De Groot over de roddelcampagne 'van de zotte'. De verschillende partijen beklagen zich bij commissaris van de koningin Borghouts. Fractievoorzitter Freek Bellinga van de WD wacht niet af en trekt 'zijn' wethouder Waltmann terug uit het college. Daarmee blazen de liberalen de coalitie op met Leefbaar Den Helder, het CDA en D66. De positie van burgemeester Staatsen is uiterst wankel (wordt vervolgd). Ruud Claessen J. Put Th. Backer W. Kikkert Mevr. W. Groot-Enzerink H.L. Boendermaker W. Kalkman K.F. Walboom J. Krijgsman J. Smit K. Dusselaar K. Jellema Diverse boeken, foto's en ansichtkaarten uit de nalatenschap Van dhr P. Veerman. Kaart Noordkop Noord-Holland 1944 (Engelse ministerie van oorlog). Kaarten van Den Helder. Foto's onderwijs. 1 Kleurenmonitor, 1 projector, 1 doos inhoudende titelapparaat, plakpers en dia-snij apparaat. Architect Pieter Lodewijk Kramer, zijn scheppingen in Den Helder de Matrozenbond. Boek Tennishal Topspin 25 jaar WSOV. Den Helder in jaartallen vanaf het jaar 700 tot 2003. (samenstelling Jan Smit). Foto's watersport. 50 Jaar Helderse Christelijke Sport Centrale. Boekje een eeuw Kerkelijk leven van de Gereformeerde Kerk te Den Helder door F. Tollenaar Orde van dienst voor de herdenking van het 75-jarig bestaan Van de Groen van Prinsterenschool voor Christelijk onderwijs in Den Helder. 62

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2005 | | pagina 24