Historisch besluit voor toekomst Den Helder De stedenbouwkundige Wieger Bruin maakte na de oorlog geschiedenis met zijn Centrumplan. Of Stefan Call (links) met zijn stadshartplan in Bruins voetsporen treedt, zal de toekomst uitmaken. Rechts van Call staat Jan Roelf Sikkens van het gemeentelijk Bureau stadshart De vernieuwing van de Helderse binnenstad heeft voor honderd procent te maken met de geschie denis van Nieuwediep als zeeha ven. Deze historie is letterlijk tast baar gemaakt met het restaureren van de oude rijkswerf Willemsoord. Wie er nog niet is geweest, moet er snel eens een kijkje nemen, want het resultaat van de herbouw mag gezien worden. Van een verlaten en vervallen industrieel complex is fei telijk een nieuw stadsdeel gemaakt. Nu wil het geval, dat het herboren Willemsoord aan de binnenstad van Den Helder grenst. En die is op zijn zachtst gezegd oud en versleten. Het stadscentrum sluit ruimtelijk bezien ook niet goed aan op het nieuwe Willemsoord, alleen al door de drukke verkeersweg naar Texel die de twee scheidt. Het ligt dan ook voor de hand het stadshart te vernieuwen en tegelijk een aansluiting te geven op het nieuwe stadsdeel. Deze 1 1 2-gedachte ligt aan de basis van de Structuurvisie Stadshart. De stedenbouwkundige Stefan Gall tekende ervoor. Heel wat water stroomde door het Marsdiep voordat het structuurplan een feit was. Maar donderdag 15 september 2005 ging de overgrote meerderheid van de Helderse gemeenteraad dan toch akkoord met de visie van de stedenbouwkundige Stefan Gall. Lang niet alles wat hij voorstelde kreeg de zegen, maar dit doet niets af aan het feit dat de marinestad een uitdagende leidraad heeft voor de toekomst van de binnenstad. In de visie van Gall is het nadrukkelijk de bedoeling Nieuwediep zichtbaar te verbinden met zijn historische wortels: zee, dijk en haven. Stel, je staat in 2020 op het Julianaplein - dus midden in de stad - dan moetje vandaar uit een duidelijke en aantrekkelijke route kunnen afleggen naar de zeedijk. Daarnaast is er ook een aantrekkelijke lijn vanaf het Julianaplein via de Beatrixstraat naar de haven. Vanaf die locatie moetje vervolgens over Willemsoord weer naar de dijk kunnen gaan. Zo vormen de verschillende routes als het ware een historische driehoek. In die driehoek moet een levendig stadshart gaan kloppen. Een Helderse binnenstad waarin je prettig kan winkelen, gezellig kan uitgaan en waar het comfortabel wonen is. Prikkelend Een historische driehoek en de moderne eigentijdse invulling ervan. Dit waren de uitgangspunten waarop de stedenbouwkundige Stefan Gall en het gemeentelijke Bureau Stadshart voortborduurden. In juni 2004 presenteerde Gall een voorontwerp dat menig oor deed klapperen. Gall schetste een weidse toekomstvisie met wonen aan de Buitenhaven, wonen in stadstorens met uitzicht op zee, met een gracht in de Beatrixstraat, nieuwe winkelgebieden, uitgaanspleinen, een stadspark en wat al niet meer. Kortom, Gall zette een prikkelende visie neer. En prikkelen deed-ie, want er kwa men zo'n tachtig reacties op binnen op het stadhuis. Particulieren, be- wonersgroepen, ondernemers, wo ningbouwcorporaties, de marine en andere instellingen lieten hun licht schijnen over het voorontwerp. Een aantal ervan werd overgenomen, zoals wonen aan de dijk. Maar Ste fan Gall hield de meeste van zijn tot de verbeelding sprekende voor stellen overeind. Het laatste woord was aan de gemeenteraad en die besloot er in september 2005 over. De basisopzet van Gall - de driehoek van wonen, winkelen en uitgaan - kreeg het groene licht. Maar tegelijk sneuvelden heel wat onderdelen als onhaalbaar, ongewenst of onbetaalbaar. Zo komt er geen gracht in de Beatrixstraat, geen torenhoog woongebouw dat de watertoren in de schaduw zet en blijft de schouwburg staan waar hij staat. Ook de woonbuurten rondom het stadshart blijven ongemoeid. Hetzelfde geldt voor wat over is van de ooit zo statige Prins Hendriklaan. Verder is wonen aan de Buitenhaven van de baan. Nu besloten is over de structuurvisie kan de spade de grond in, zou je zeggen. Zo eenvoudig ligt het nu ook weer niet, want heel wat voorbereidende stappen volgen nog. Zo komen er afzonderlijke masterplannen voor locaties binnen de stadsdriehoek. Daarnaast moeten allerlei bestemmingsplannen gewijzigd worden. Ruud Claessen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2005 | | pagina 15