Uitnodiging Warm aanbevolen! De Helderse gaslantaarn OLIEHAARDEN EN KACHELS Uitnodiging tot het bijwonen van een demonstratie. tot het bijwonen van een DEMONSTRATIE met de BECHT EN DYSERINCK Wij zullen het zeer op prijs stellen U een juiste en verant woorde voorlichting te mogen geven inzake olieverwarming op WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1956, van 2—6 uur en van 7—10 uur n.m., in de bovenzaal van café „Sanders", Konings plein, te DEN HELDER. Fa. P. SMIT, Krugerstr. 95-99, Tel. 3033 - Ruyghweg 55-57, Tel. 3314 Fa. R. ZOETELIEF Zn. - Keizerstraat 75 - Telefoon 2603 DEN HELDER Pieter Blank wil als voorzitter een inspirator zijn en een primus inter pares, eerste onder gelijken. Hij onderstreept die rol met een gedicht ter gelegenheid van het weghalen van de laatste gaslantaarn van Den Helder bij het Paleis op de Buitenhaven medio jaren vijftig en ter ere van het hernieuwd plaatsen van de gaslantaarn in de Oranjerietuin van de Oranjerie aan de Soembastraat op 5 juni 1998. Toen: Jarenlang deed ik mijn plicht en schonk u graag romantisch licht maar romantiek ging naar de maan toen heeft men mij ook weggedaan B.J. Tielman Nu: Gelukkig jaren later, in een nieuw tijdsgewricht schonk men mij opnieuw het licht de romantiek is teruggekeerd dus geniet ervan als men mij passeert Vervolgens: Nog jarenlang hoop ik te stralen en zie het als mijn grote plicht heeft u last van liefdesleed of andere kwalen ik zal u verwarmen met mijn romantisch licht Pieter Blank Ruud Claessen Wie is er nog 'van vóór de oorlog'? Wie weet nog dat iedere morgen opnieuw de kachel aangemaakt moest worden? Houtjes hakken, een lange turf en een prop kranten. En dan maar hopen dat ie het deed. Het waren potkacheltjes die, als ze eenmaal goed op dreef waren, zo lekker rood konden staan. Daarna kwamen de 'doorbranders' op antraciet (tweetjes en drietjes) die 's nachts bleven smeulen en 's morgens bij het eerste doorpoken weer lustig gingen branden. Wij waren in 1937 in het gelukkige bezit van een haardje met tal van klepjes en schuifjes, waar je alles mee kon regelen. Mij vrouw was daar heel handig in, want vader moest naar zijn werk.... Het duurde nog vele jaren alvorens we aardgas kregen; dat zal in de zestiger, zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn geweest. Zo vond ik in een van mijn boeken een boodschappenbriefje: 3 kg aardap 54 cent 1 p. bieten 21 cent 1 p. slabonen 60 cent Bij elkaar 1,35. Maar op de achterkant stond een uitnodiging uit 1956 voor een demonstratie van oliekachels en haarden van de nu nog bekende firma's Smit en Zoetelief, in de bovenzaal van Café "Sanders", aan het Koningsplein. Het begin van het olietijdperk waar de actieve gebroeders Bethlehem zo goed gebruik van hebben gemaakt. De olievoorraad stond buiten in een vat. Door een koperen pijpje kwam de olie naar binnen en er was een vlotter die de toevoer regelde. Geheel zonder gevaar was het aansteken niet, want de olie moest vergassen, d.w.z. een lont van asbest, gedrenkt in spiritus moest een soort branderkop voorverwarmenDan de oliekraan, in de hoop dat de olie blauwe vlammen zou maken. Dat dit wel eens mislukte lag voor de hand. Menige 'mooie' kamer heeft dan ook wel eens onder de roet gezeten. Het gezinsleven speelde zich dikwijls af om de kachel. We zongen dan: "Hoe prettig is 't schemeruurtje, we scharen ons om 't kachelvuurtje dat helder brandt en vonken schiet, enz. "Nu zitten we voor de buis en mogen we de gasbel onder de Noordzee dankbaar zijn dat we er 'warmpjes bijzitten'! Dick Abbenes, Hilversum 33

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2004 | | pagina 7